Prosjektet «Psykisk helse i landbruket» er et forprosjekt ledet av Norsk landbruksrådgivning på oppdrag fra Oppland fylkeskommune. Målsetning er å kartlegge psykisk helse blant bønder i Oppland og Hedmark, og få ny kunnskap om hva som har betydning for at bønder skal opprettholde en god psykisk helse.

Ruralis bidrar som underleverandør i prosjektet og har som oppgave å foreta en kunnskapsoppsummering når det gjelder psykisk helse i landbruket. I tillegg skal Ruralis gjennomføre en analyse av data fra spørreundersøkelsen Trender i norsk landbruk 2018 Oppland og Hedmark som er en spørreundersøkelse med et representativt utvalg av bønder fra Oppland og Hedmark.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.