Psykisk helse i landbruket
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Nytt prosjekt: Psykisk helse i landbruket – Om behov, forebygging og tiltak i Innlandet

Prosjektet «Psykisk helse i landbruket» er et forprosjekt ledet av Norsk landbruksrådgivning på oppdrag fra Oppland fylkeskommune. Målsetning er å kartlegge psykisk helse blant bønder i Oppland og Hedmark, og få ny kunnskap om hva som har betydning for at bønder skal opprettholde en god psykisk helse.

Ruralis bidrar som underleverandør i prosjektet og har som oppgave å foreta en kunnskapsoppsummering når det gjelder psykisk helse i landbruket. I tillegg skal Ruralis gjennomføre en analyse av data fra spørreundersøkelsen Trender i norsk landbruk 2018 Oppland og Hedmark som er en spørreundersøkelse med et representativt utvalg av bønder fra Oppland og Hedmark.