Sauer i Trollheimen Foto: Colourbox
Sauer i Trollheimen Foto: Colourbox

Fransk beiterådgiver foreslår å skyte ulver for å lære dem å holde seg unna sauen

Olivier Bonnet presenterte erfaringer fra over 20 år med ulv og husdyr i Frankrike på formidlingskonferansen fra prosjektet «Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn», ledet av Ruralis, i Oslo 15. november. Olivier Bonnet er del av det franske nettverket CODAPHT, som er med som nettverkspartner i  prosjektet.

– Ulven er smart, sier beiterådgiver Olivier Bonnet. Han mener det eneste som virker mot ulveangrep er at ulvene lærer seg at det er livsfarlig å nærme seg både mennesker og beitedyr.

– Tiltakene vi bruker i Frankrike for å beskytte beitedyra mot ulveangrep er ikke spesielt vellykkede. Det brukes gjetere, gjerder og vokterhunder i økende omfang, men vi ser at tap av beitedyr til ulv er direkte proporsjonalt med antall ulv. Flere gjerder og mer gjeting har større effekt enn ingen beskyttelsestiltak, men det som har mest å si for hvor antallet dyr som blir tatt av ulv, er hvor mange ulver det er.

Det sier Olivier Bonnet, som jobber som rådgiver og forsker Cerpam i Frankrike, en stiftelse som driver rådgiving for beitebrukere blant annet i Alperegionen. Cerpam er en del av det statlig finansierte nettverket Coadapht, som hjelper beitebrukere med sikringstiltak mot ulveangrep, men Cerpam er også inne i andre deler av dyreholdet, som å kartlegge kvaliteten på beiteområder.

– Ulvenes tilpasningsdyktighet er godt kjent. Når ulven er så strengt fredet som den er i Frankrike, lærer menneskene dem opp til at det ikke er noen fare forbundet med å ta sau, sier Bonnet.

Nationen møter Bonnet i forbindelse med at han holder innlegg under konferansen «Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn – Lokal rovdyr», som ble arrangert i regi av Ruralis.

Olivier Bonnet jobber som rådgiver for franske beitebrukere. Utdannelsen er doktorgrad i økologi. Foto: Svein Egil Hatlevik

Olivier Bonnet jobber som rådgiver for franske beitebrukere. Utdannelsen er doktorgrad i økologi. Foto: Svein Egil Hatlevik