Farmer in wheat field
Foto: Colourbox

Landbruket må redusere utslipp av klimagasser

Hvordan kan bøndene gå over til å produsere på en måte som gir mindre klimagassutslipp? Det skal et nytt prosjekt ledet av Ruralis finne svar på.

Som en del av det globale arbeidet med å dempe klimaendringene må landbruket redusere utslippene av klimagasser. Derfor har regjeringen og landbrukets organisasjoner inngått en intensjonsavtale om å redusere utslippene og øke opptaket av karbon i landbruket. Dette vil også være en viktig del av klimakuren som Norge skal gjennomføre innen 2030.

Landbrukssektoren er pålagt å redusere utslippene med 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2021-2030. CO2-ekvivalent er et begrep som brukes for å vise hvor stor oppvarmingseffekt en klimagass har, ved at man sammenligner gassen med CO2.

Vil finne effektive tiltak

– De siste årene er det foreslått en rekke mulige tiltak, mens vi vet for lite om hvordan bøndene skal gjennomføre dem i praksis på egen gård. Hovedmålet med prosjektet CLIMPLEMENT er å utvikle kunnskap om hvilke prosesser av sosial, teknisk og økonomisk art som kan bidra til å redusere utslippene i jordbruket, uten at matproduksjonen går ned, sier prosjektleder Magnar Forbord i Ruralis.

Prosjektet vil utvikle analyseverktøy basert på norske forhold. Hensikten er å måle potensialet for å redusere utslipp av klimagasser i ulike produksjoner, og hvilke konsekvenser det vil ha for matproduksjon og gårdsøkonomi.

Formidle klimavennlig gårdsdrift

– Prosjektresultatene vil bli brukt til å videreutvikle tjenester for rådgivning og utdanningsprogrammer. Slik kan vi formidle kunnskap om, og gode eksempler på, overgang til mer klimavennlig gårdsdrift hos bønder og i utdanningen av kommende bønder, sier Forbord.

Samarbeidspartnere i prosjektet er Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Norsk Landbruksrådgivning, Mære Landbruksskole, Skjetlein Videregående Skole, EuroCARE, Fakultet for jordbruk ved Universitetet i Bonn, Tyskland og universitetet i Wageningen, Nederland. Prosjektet finansieres av Norges forskningsråd gjennom programmet KLIMAFORSK.