Grønnsaker på Frosta
Grønnsaker på Frosta Foto: Marit S. Haugen

Climplement – Hvordan bønder og aktører i landbruket kan innføre effektive klimaløsninger

Jordbrukssektoren må redusere utslippene av klimagasser som en del av det globale arbeidet for å motvirke klimaendringene

I den forbindelse inngikk jordbrukets organisasjoner og regjeringen i Norge en intensjonsavtale i 2019 om reduserte utslipp og økt opptak av karbon fra jordbruket i perioden 2021-2030. I de senere årene har det blitt foreslått og beskrevet en lang rekke mulige klimatiltak for sektoren, men gjennomføringen har hittil vært begrenset. Reduksjon av klimagassutslipp uten vesentlig redusert matproduksjon vil kreve endring i teknologier og måten å drive og organisere jordbruk på. Ved å analysere strukturer og prosesser i det praktiske og virkelige jordbruket vil CLIMPLEMENT utvikle ny kunnskap om hva som muliggjør iverksetting av effektive klimagassreduserende tiltak på gårdsnivå. Prosjektet vil utvikle analyseverktøy basert på norske forhold for å måle klimagassreduserende potensialer i ulike produksjoner og konsekvenser for matproduksjon og gårdsøkonomi. Målet med prosjektet er å utvikle og formidle kunnskap om hvordan bønder kan lykkes med å implementere utslippsreduserende driftsmodeller, deriblant hvilke systemfaktorer som har betydning for slike endringer. Prosjektresultatene vil bli brukt til å videreutvikle rådgivningstjenester og utdanningsprogrammer når det gjelder kunnskapsformidling om mer klimavennlig gårdsdrift.

Nyheter

Vannspreder

Bøndenes gevinst ved å redusere klimautslipp må tydeliggjøres

På sentralt nivå har norsk landbruk brukt store ressurser på å legge til rette for å redusere utslippene fra…

Les mer
Illustrasjonsbilde

Driften styrer bøndenes interesse for klimatiltak

Jordbruket bidrar til høyere utslipp av klimagasser enn det som er ønskelig, i likhet med det fleste andre…

Les mer

I revy- og landbruksbygda Høylandet er det grønne skiftet ingen spøk

KONFERANSE: Det grønne skiftet i landbruket Utslippene i samfunnet skal ned, og det forventes at landbruket i likhet…

Les mer
Det grønne skiftet i landbruket

Climplement avslutningskonferanse: Det grønne skiftet i landbruket – hva skal til for at bonden iverksetter klimatiltak?

Hvorfor går bønder i gang med klimatiltak og hva kjennetegner gårdsbruk der eier ikke har planer om det?…

Les mer

Det grønne skiftet i landbruket – hva skal til for at bonden iverksetter klimatiltak?

Hvorfor går bønder i gang med klimatiltak og hva kjennetegner gårdsbruk der eier ikke har planer om det?…

Les mer
Klaus Mittenzwei

Forsker advarer mot effektene av store klimakutt

Skrevet av Linda Sunde, Bondebladet. Gjengitt etter tillatelse. I juni 2019 inngikk jordbruket og staten en klimaavtale. Der…

Les mer

Publikasjoner

  • Andre faglige publikasjoner

2022

Policy brief: Hvordan tilrettelegge for økt iverksetting av klimatiltak på norske gårdsbruk

Bidragsytere:
  • Rapport

2022

R-13/22 Tilrettelegging for reduserte klimagassutslipp på norske gårder

Bidragsytere:
Om resultatet

Forfattere: Magnar Forbord, Maja Farstad, Jostein Brobakk, Rob Burton, Lennart Kokemohr, Brit Logstein, Anders M. Melås, Klaus Mittenzwei, Pia Otte

Jordbruket er avhengig av klimaet – og bidrar til klimaet. De senere årene har det vist seg at jordbruket, sammen med de fleste andre sektorer i samfunnet, bidrar til høyere klimagassutslipp (CO2, N20, CH4) enn det som er ønskelig.

Link to Cristin

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.