Øverst til høyre: Camilla Risvoll, nederst til venstre: Mari B. Redalen, nederst til høyre: Odd Roger Langørgen, rovdyr: Colourbox
Øverst til høyre: Camilla Risvoll, nederst til venstre: Mari B. Redalen, nederst til høyre: Odd Roger Langørgen, rovdyr: Colourbox

Oppsummering av funnene fra forskningsprosjektet «Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn» (LOKAL ROVDYR)

Forskningsprosjektet "Beiteressurs, rovdyr og lokalsamfunn" (kortnavn LOKAL ROVDYR) er nå avsluttet. Vedlagt er en oppsummeringsrapport med de viktigste resultatene. Vi vil framover legge ut informasjon om andre ferdige publikasjoner og meldinger fra prosjektet.

Oppsummeringsrapport LOKAL ROVDYR