Klaus Mittenzwei
Klaus Mittenzwei

Ny forsker analyserer økonomien i landbruket

Ruralis har styrket kompetansen på forskning innen økonomi og politiske virkemidler i landbruket. Nyansatte Klaus Mittenzwei har lang erfaring i å analysere økonomisk tilstand og utvikling innen landbrukssektoren.

Mittenzwei har doktorgrad i landbruksøkonomi fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og skrev avhandling om institusjonell økonomi og landbrukspolitikk. Ved hjelp av kvantitative modellbaserte verktøy har han forsket på ulike sider ved norsk og internasjonal landbrukspolitikk, som importvern, nasjonale støtteordninger og klimapolitiske virkemidler. Han har publisert en rekke artikler i internasjonale tidsskrifter, samt bokkapitler, forskningsrapporter og kronikker.

– Vi får en forsker med lang erfaring i å analysere økonomisk tilstand og utvikling innen landbrukssektoren. I de seinere årene har han forsket på, og gjort utredninger om, klimatiltak og konsekvenser av disse i landbruket. Blant annet har han vært sentral i utviklingen av modellen JORDMOD som kan analysere konsekvenser av alternative utforminger av jordbrukspolitikken i Norge, sier direktør Svein Frisvoll i Ruralis.

Lang erfaring med Ruralis

Selv om Mittenzwei er fersk som Ruralis-ansatt, har han god kjennskap til instituttet, de ansatte og forskningen som gjøres her. Siden 2010 har han deltatt i mange prosjekter i samarbeid med Ruralis.

– Forskerne i Ruralis er høyt kvalifiserte, og de utfyller min interesse for kvantitative metoder og tall på best mulig måte. Jeg opplever at Ruralis er bevisst på hva det vil si å være et samfunnsfaglig forskningsinstitutt som fokuserer på primærnæringene og deres omgivelser, og det gir trygghet. At Ruralis i tillegg er opptatt av lokalsamfunnenes vilkår, som jo er en vesentlig faktor i norsk politikk, er bare en bonus, forteller Mittenzwei.

Handel, klima og endringer

Ressursforvaltning er nøkkelordet for feltene han forsker på. I det ligger blant annet handelspolitikk, klimapolitikk og strukturendringer i jordbruket.

– I det siste har jo «bioøkonomi» blitt et moteord med store forventninger, ikke minst fra politisk hold. Her er det mye uforløst forskning enda, sier Mittenzwei. Han ser fram til å komme i gang i et miljø han opplever er preget av nysgjerrighet, uavhengighet og høy faglig kvalitet.

– Samspillet mellom mennesker, ressurser, steder og verdier gjør samfunnsforskning så spennende. Jeg håper å utvikle dette videre i Ruralis sammen med de nye kollegene mine, sier Klaus Mittenzwei.