Laila Stubsjøen og Brit Logstein med et lam sammen på Skjetlein. Foto: Odd Roger K. Langørgen
Laila Stubsjøen og Brit Logstein med et lam sammen på Skjetlein. Foto: Odd Roger K. Langørgen

Hør siste nytt om bønders helse 

Støv og giftige partikler, sykdommer som overføres fra husdyr og psykisk helse. Det er bare tre av temaene som belyses under Nordisk fag- og forskningsmøte om landbrukshelse i september. 

På konferansen presenteres ny forskning og kunnskap, og i tillegg får du høre om aktivitet som er under planlegging. Det blir en faglig bred konferanse, og all formidling fra forskningen skal være relevant i nordisk sammenheng.

– Vi ønsker at forskere og aktører i landbruket, inklusive landbruksrådgivinga, melder seg på og bidrar med forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap, og at de peker på områder hvor det er behov for forskning, sier Brit Logstein. Hun er leder for Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse ved Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs hospital og forsker ved Ruralis. 

De siste årene er landbrukshelse ofte blitt assosiert med ulykker og psykisk helse. Dette er sentrale tema, men mye annet er også viktig. Et mål for konferansen blir å forene forskere og landbruksnæringa på tvers av fag og nordiske land, og sammen klare å identifisere utfordringer og løsninger.  

Lungehelse og allergi 

Ett av temaene som tas opp er biologisk og kjemisk eksponering i landbruket, og hvilken effekt dette har på helsa. Grete Elholm fra Institutt for folkehelse ved Århus Universitet har blant annet kartlagt omfanget av eksponering av støv og mulige giftige partikler knyttet til bestemte arbeidsoppgaver i landbruket, og hvordan ulike nivå og type eksponering henger sammen med blant annet lungehelse og risikoen for allergi.  

Eystein Skjerve fra Veterinærhøgskolen ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet forteller om infeksjoner som overføres mellom mennesker og virveldyr. Ofte skyldes de direkte kontakt med husdyr og det miljøet som mennesker deler med husdyr. Skjerve søker å forstå hvordan slike infeksjoner kan kontrolleres innenfor den triaden som utgjøres av mennesker, husdyr og ville dyr, og fellesfaktoren er miljøet disse tre deler.

Psykisk helse belyses av Magnhild Torske fra Fakultet for biovitenskap og akvakultur ved Nord Universitet. Hun har god kunnskap om hvordan omfanget av angst og depresjon hos bønder har endra seg over tid, og hvordan den psykiske helsa er hos bønder sammenlignet med andre yrkesgrupper.  

Landbruket er godt involvert 

Konferansen er godt forankret hos aktørene i landbruket. Fra Norge er Norsk Landbruksrådgiving og Norges Bondelag med, og fra Sverige og Danmark deltar henholdsvis Lantbrukarnas Riksförbund og Landbrug & Fødevarer.  

– Vi som bønder skal være stolte over at det arrangeres en nordisk konferanse om landbrukshelse i Norge. At bondens fysiske og psykiske helse settes på dagsorden vil være med på å sikre en tryggere hverdag, sier Arthur Salte, styremedlem i Norges Bondelag.  

– Jeg er glad for at landbruksaktørene arrangerer konferansen sammen med oss fra fag- og forskningsmiljøene, og at de tar utfordringen med å formidle hva de mener er viktige forskningsbehov, sier Logstein. 

Trøndelag og Skjetlein er vertskap 

Nordisk fag- og forskningsmøte om landbrukshelse er blitt arrangert hvert annet år siden begynnelsen av 2000-tallet, med noen unntak. Norge, Sverige og Danmark har byttet på å være vertskap, og i år er det Norge og Trøndelag som arrangerer konferansen.  

– Grønt kompetansesenter og Skjetlein videregående skole er stolte over å være vertskap for konferansen. Vi gleder oss til å vise fram skolen og gårdsbruket. Det er på gårdsbruket elevene på naturbruk får praktisk opplæring i trygg og sikker matproduksjon, sier Laila Stubsjøen, leder for Grønt kompetansesenter. 

– Dette er en gyllen mulighet til å vise frem Trøndelag som en framoverlent og kunnskapsbasert landbruksregion, avslutter Brit Logstein.  

 

Se programmet og meld deg på her 2021 Nordisk fag-og forskningsmøte om landbrukshelse – Ruralis  

Kontakt: Brit Logstein