Koronaen gjør kortreist turisme i natur mer aktuelt enn noen gang.
Koronaen gjør kortreist turisme i natur mer aktuelt enn noen gang. Foto: Colourbox

Korona kan få naturbasert turisme til å blomstre

Er det mulig for turistnæringa å få noe positivt ut av koronapandemien? Ja, tror Ruralis-forskere og peker på lokal, naturbasert turisme.

Sommeren nærmer seg, og i år tvinger koronaviruset de fleste av oss til å feriere i hjemlandet. Det er krise for store deler av turistnæringa verden over, også i Norge, men noen har mulighet til å komme bedre ut av situasjonen enn andre.

– Markedet i Norge er enormt. Jeg tror at turistene nå i større grad ser etter reisemål som ikke er «oppdaget» for å få unike naturopplevelser, enten det er brevandring, fuglekikking, laksefiske eller andre opplevelser. Folk er mer opptatt av kvalitet enn for bare noen år siden og er ikke lenger like interessert i å gå i kø til en fjelltopp. De unike opplevelsene er de også villige til å betale for, sier Rita Moseng Sivertsvik i Ruralis.

Hun forsker på naturbasert turisme og er sammen med kollega Magnar Forbord medforfatter av den ferske boka Nordic Perspectives on Nature-based Tourism. Ett av målene med boka er å undersøke forutsetninger for bærekraftig næringsutvikling med utgangspunkt i folks reiser til og i natur.

Mer koronavennlig turisme

– I disse tider er kortreist turisme i natur mer aktuelt enn noen gang. Både fordi vi blir anbefalt å holde oss i hjemlandet, og fordi små, dedikerte bedrifter gjerne tar imot mindre grupper i romslige omgivelser utendørs hvor smittefaren er mindre. Dette imøtekommer i hvert fall en del av utfordringene med koronaen, sier Forbord.

Norge har ca. 2 000 små og mellomstore reiselivsbedrifter. Før koronaen traff oss satset mange av disse på besøk fra utlandet, i likhet med mesteparten av turistnæringa. Forskerne tror imidlertid at naturbasert turisme like gjerne kan rettes mot nordmenn.

Opplevelser for livet

– Disse turismebedriftene er både kreative og tilpasningsdyktige, og inntrykket er at de også har vært oppmerksomme på det norske markedet. De er opptatte av å dele naturopplevelser som de besøkende vil huske og samtidig ta vare på naturen, uavhengig av om turistene er lokale eller kommer fra Kina. Det unike og bærekraftige prioriteres foran masseturisme, forteller Moseng Sivertsvik.

Lidenskapen til naturen gjør at de små aktørene gjerne bruker seg selv og kunnskapen sin som en del av opplevelsen. Nordmenn har ikke hatt tradisjon for å bruke guide på turer, men med nye målgrupper og en trang etter andre opplevelser blir dette mer etterspurt.

naturbasert turisme

Forskerne tror at naturbasert turisme like gjerne kan rettes mot nordmenn som besøkende fra utlandet. Foto: Colourbox

Ekstremt og barnevennlig

– Målgruppa er blitt bredere. I tillegg til at enda flere ønsker mer ekstreme opplevelser er det mange, blant annet småbarnsfamilier, som vil ha enklere former for friluftsliv. Det fører til større variasjon og kompetanse hos turistene og krever et mer differensiert tilbud, sier Forbord.

Naturbasert turisme er et internasjonalt fenomen, men Norge har ekstra gode forutsetninger. Vi har store og tynt befolkete områder, som er rike på naturområder i form av vegetasjon, fjell og fjord, breer og elver. At vi har allemannsretten gjør naturen stort sett tilgjengelig, i motsetning til i mange andre land.

Hvordan overleve?

Spørsmålet er hvordan bedrifter som driver naturbasert turisme i liten skala kan bli solide nok til å overleve. Siden bedriftene er små, har de ansatte ofte mange ulike oppgaver og mangler kanskje kompetanse innen enkelte områder. De små må kjempe for å synes, og markedsføring er viktig. Det gjelder også å ha flere bein å stå på for å sikre inntekt gjennom hele året, og derfor driver mange med mer enn kun turisme. De tilbyr også opplegg til skoler og bedrifter og arrangerer bryllup og andre sammenkomster lokalt. Noen kombinerer også driften med landbruk.

– Felles for de små aktørene er at jobben også er en lidenskap, selv om de selvsagt har som mål å leve av naturbasert turisme. Flere forteller at de har involvert hele familien for å få bedriften til å gå rundt, og noen sier opp faste jobber. Det er arbeidsomt, og de tar en risiko, sier Moseng Sivertsvik.

Drar nytte av hverandre

Forskningen viser at aktørene ønsker å samarbeide for å holde turistene lenger i samme område, og at de tror at de kan dra nytte av hverandre. Veksten i naturbasert turisme er viktig for den totale verdiskapningen i turistindustrien og fører også til at høy utdannete personer flytter til utkantstrøk.

Boka Nordic Perspectives on Nature-based Tourism er utgitt på Edward Elgar forlag. Forskere tilknyttet prosjektet Biotour, finansiert av Forskningsrådet, har bidratt i boka. Artiklene tar for seg temaer som turismens ressursgrunnlag, marked, bedrifter og innovasjon ut fra et nordisk perspektiv.