Prosjektet BIOTOUR skal analysere nøkkel-betingelser for framtidig utvikling av natur-basert turisme (NBT) i Norge som grunnlag for næringsutvikling, robuste lokalsamfunn og bærekraftig ressursbruk.

Prosjektet er organisert i fem integrerte arbeidspakker for forskning:

  1. Natur-basert turisme i den norske bioøkonomien
  2. Ressurs- og produktanalyser (ressursanalyser, landskap, ressurssårbarhet
  3. Markedsanalyser (produkter, markedssegmenter)
  4. Aktører og forvaltning i turismen (lønnsomhet, vekstpotensialer og samhandling)
  5. Innovative turismeløsninger (produktpakking, teknologi, entreprenørskap)

I prosjektet skal det gjøres empiriske undersøkelser av fire case-temaer: opplevelser, vill natur, turruter («trails») og arrangementer («events»).

BIOTOUR er et samarbeid mellom fem norske forskningsinstitusjoner og fire internasjonale partnere. Det vitenskapelige resultatet fra prosjektet inkluderer tre doktor-avhandlinger, over 20 fagfellevurderte publikasjoner, en internasjonal konferanse og en bok.

For å styrke relevans og næringsinvolvering i forskningen er BIOTOUR planlagt i samarbeid med sentrale organisasjoner innen den natur-baserte turismen i Norge.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.