Stavanger Havnesilo
Stavanger Havnesilo Foto: Google maps/skjermdump

Er beredskapslager av matkorn ulønnsomt?

Hvem skal sørge for tilstrekkelige lager slik at unødig markedsuro kan forebygges?

Vista Analyse konkluderer i Aftenposten med at «beredskapslagring av matkorn er ulønnsom». Solberg-regjeringen avviklet muligheten til slik lagring og avhendet Stavanger Havnesilo i 2014. Nå vil Støre-regjeringen gjeninnføre lagring.

Aftenposten siterer Felleskjøpet Agri (FK) som eier siloen i Stavanger. FK vil nå eiendomsutvikle og selge sentrumsleiligheter der og bruke pengene til å restrukturere på Østlandet og Trøndelag hvor kornet produseres

Da FK kjøpte siloen i 2014, var begrunnelsen ifølge daværende styreleder: «Felleskjøpet Agri tar ansvar for at siloen bevares, og legger dermed til rette for at Stavanger Havnesilo kan benyttes til beredskapslager dersom staten tar sin del av ansvaret …». FK mente tydeligvis at anlegget var velegnet.

Erfaringer fra forrige krise

Lokaliseringen av norsk kornproduksjon har ikke endret seg, og det er ikke bare norsk korn som skal lagres. Norge produserer nemlig mindre korn enn vi forbruker selv i gode kornår. Vi vil derfor alltid ha behov for import av korn, og dette må lagres et sted.

Beredskapslagring lønner seg ikke dersom man legger statiske og isolert markedsøkonomiske forutsetninger til grunn. Men internasjonal politikk har endret seg kraftig på få år, og klimakrisen forverres stadig.

Dette må vi ta med i beregningen. Globale lagernivåer påvirker stabiliteten i verdensmarkedet for korn. Erfaringene fra kriseperioden 2008–12 viser at når prisene blir høye i kombinasjon med lave lagre, blir politikerne nervøse. Den gang innførte flere viktige land eksportrestriksjoner som forverret krisen og ble medvirkende årsak til politisk kaos i Egypt og krigsutbruddet i Syria.

Trenger langsiktig beredskapslagring

Hvem skal sørge for tilstrekkelige lager slik at unødig markedsuro kan forebygges? Norge kan ikke ignorere sin del av ansvaret. I dag har vi som strategi å la en eventuell krise komme, og så overby fattigere land fordi vi har råd til det.

Hadde vi hatt langsiktig beredskapslagring, hadde vi kjøpt korn fra verdensmarkedet når prisene var lave og tilgangen god. Dermed ville vi bidratt til stabilisering og færre dårlige beslutninger fra nervøse statsledere.

Denne kronikken ble publisert på Aftenposten.no den 11.08.2022.