Stortinget, the seat of Norway's parliament, Oslo, Norway
Stortinget, the seat of Norway's parliament, Oslo, Norway

Åpnet feltkontor på Karl Johan blant demonstranter

Ph.d-stipendiat Henrikke Ellingsen på Ruralis-prosjektet Lokal fornybar (Civic Renewables) er på feltarbeide på Karl Johan i forbindelse med demonstrasjonene mot vindkraftutbyggingen på Fosen. Hun og to andre stipendiater har etablert feltkontor der.

Henrikke Sæthre Ellingsen

Henrikke Sæthre Ellingsen

Hun forteller:

«Laula Renbergs Institutt/Elsa Laulan Renberg Instituhte ble opprettet inne i vandrehallen på Stortinget under joike-protesten til Fosen-aksjonistene 11.10.2023. Eva Maria Fjellheim er instituttets initativtaker, og sammen med historiker Mikkel Berg-Nordlie og Henrikke Sæthre Ellingsen som forskere er vi bevisst vårt samfunnsansvar og har opprettet instituttet for å formidle den kunnskapen vi er med på å bygge. Instituttet er autonomt.

Til daglig er Henrikke Ellingsen phd-stipendiat tilknyttet forskningsprosjektet «Samarbeid for fornybar energi, bærekraftig utvikling og arealbruk i lokalsamfunn» (Lokal fornybar/CIVIC Renewables) ledet av Ruralis.

Vindpark på Fosen Foto: Henrikke Sæthre Ellingsen

Vindpark på Fosen Foto: Henrikke Sæthre Ellingsen