Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

CIVIC Renewables

Kan nye og lokalt forankret prosesser løse opp i de fastlåste konfliktene knyttet til fornybar energiutbygging?

Fornybar energi er et av de sterkeste konfliktområdene i den norske klima- og miljødebatten i dag, og omfatter helt sentrale temaer som definisjonsmakt og fordeling av goder og ulemper. Ferske studier i vindkraftutbygging peker på manglende transparens i tildeling av konsesjoner, lisenser og prosesser.

Lokalt eierskap og forankring kan øke oppslutningen om fornybar energiprosjekter, som en hjørnestein i grønn energiomstilling.  CIVIC Renewables (LOKAL FORNYBAR) vil undersøke hvilke framgangsmåter, organisasjonsformer og eierskapsforhold som kan bidra til bedre prosesser ved fornybar energiutvikling. Dette må være noe mer enn vanlige, lovpålagte høringsprosesser etc.

Prosjektdetaljer

Prosjektnr

6612

Prosjektperiode

01/03/2021 - 31/12/2024

Samarbeidspartnere

NTNU, NINA, Universitetet i Aalborg, Universitetet i Siegen, Utmarkskommunenes Sammenslutning, Nærøysund Kommune, SmåkraftForeninga, Energisekretariatet Ringkøbing-Skjern Kommune, ProjectZero Sønderborg Kommune, Åfjord Kommune, Samarbeidende Kraftfylke, Motvind Norge, COWI AS

Finansiering

Norges forskningsråd

Nyheter

Åpnet feltkontor på Karl Johan blant demonstranter

Hun forteller: «Laula Renbergs Institutt/Elsa Laulan Renberg Instituhte ble opprettet inne i vandrehallen på Stortinget under joike-protesten til…

Les mer
Vindpark på Fosen Foto: Henrikke Sæthre Ellingsen

Det skal ikke lønne seg å ofre lokaldemokratiet

Vi trenger altså mer fornybar energi. Det er i imidlertid ikke det samme som at verdifull natur og livsbetingelser…

Les mer
Vindpark på Fosen Foto: Henrikke Sæthre Ellingsen

Nasjonaldag i skyggen av Fosen

For andre året på rad er nasjonaldagen preget av Fosen-dommen, den samiske reindriften på Fovsen-Njaarke/Fosen-halvøyen kjemper fremdeles mot…

Les mer
Reindriftsnæringa tåler ikke flere inngrep Foto Leif Arne Jåma

Samenes nasjonaldag

Tekst av Bjørg Bruset Den ferske boka «Antropological Perspectives on Environmental Communication» handler om at hvordan vi kommuniserer…

Les mer

Publikasjoner

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.