Illustrasjonsbilde Foto: Inn på tunet SA
Illustrasjonsbilde Foto: Inn på tunet SA

Rapport: Inn på tunet som allmenpedagogisk tilbud: Resultater fra følgeforskning av nasjonal Inn på tunet-pilot i Nordland

På oppdrag fra Statsforvalteren i Nordland har Nordlandsforskning, Ruralis og OsloMET-NIBR gjennomført følgeforskning av en av fire nasjonale Inn på tunet-piloter knyttet til Inn på tunet-løftet 2.

Inn på tunet-løftet 2 er den andre nasjonale satsingen på feltet, med Landbruksdirektoratet som gjennomføringsansvarlig. Pilotprosjektet i Nordland var rettet mot elever i grunnskolen, og ble gjennomført i Meløy, Hadsel, Sortland og Vågan. I studien var hovedoppmerksomheten rettet mot hvilke utfordringer innkjøpere av IPT-tjenester møter, hvilken innkjøpskompetanse kommunene har i denne sammenhengen, hvordan innkjøp er forankret hos politikere og i kommuneledelsen, hvilke kriterier innkjøperne legger vekt på i valg av IPT-leverandører, og hvordan kvalitet og kostnader ligger an sammenliknet med andre tilbud.

Så lenge kjøp av Inn på tunet-tjenester ikke er en lovpålagt oppgave for kommunene, og det ikke følger øremerkede midler med slik satsing, er det utfordrende å få etablert faste tilbud. Man blir dermed avhengige av ildsjeler i kommunene, samt en velvillig kommuneledelse. På den annen side viser det seg at når denne typen tilbud først er etablert, er tilfredsheten svært høy. Dette gjelder spesielt gården som alternativ læringsarena.

 

Prosjektansvarlig: Nordlandsforskning.

Prosjektleder: Therese Andrews, Forsker I, Nordlandsforskning

Prosjektpartnere: Ruralis, OsloMET-NIBR

Intern prosjektleder Ruralis: Jostein Brobakk

Prosjektperiode: 2022-2023

Oppdragsgiver: Statsforvalteren i Nordland

 

Rapporten kan du lese her.