25. april 2019
19.30 - 20.30

Hva slags prosesser er det som ligger bak når tunge vekstområder som Toronto greier å ta vare på store grønne belter med matjord og kulturlandskap, og Trondheim sliter med sin grønne strek for jordvernet? Heidi Vinge har sosiologblikk på jordvern og nedbygging, og fullfører nå sin doktorgradsavhandling ved NTNU om «Boliger, infrastruktur eller matproduksjon? Diskurser om matjord i byenes randsoner.»

Vinge ser på hva som hemmer og fremmer jordvernet i de samfunnsmessige prosessene på ulike nivå, fra kommune til region og stat, og i organisasjonssfæren, og hvilken rolle ulike former for kunnskap og forståelser av virkeligheten spiller her.

Heidi Vinge er sosiolog og forsker ved Ruralis, Institutt for rural- og regionalforskning.

Velkommen til arrangementet!
Ni Muser den 25. april fra kl. 19:30
Arrangeres i samarbeid mellom: Norges Geografiske Selskap, avd Trondheim, GEOLF, linjeforeninga ved Institutt for Geografi, NTNU, og Ruralis

Se Facebookarrangement.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.