Kan nye og lokalt forankret prosesser løse opp i de fastlåste konfliktene knyttet til fornybar energiutbygging?

Fornybar energi er et av de sterkeste konfliktområdene i den norske klima- og miljødebatten i dag, og omfatter helt sentrale temaer som definisjonsmakt og fordeling av goder og ulemper. Ferske studier i vindkraftutbygging peker på manglende transparens i tildeling av konsesjoner, lisenser og prosesser.

Lokalt eierskap og forankring kan øke oppslutningen om fornybar energiprosjekter, som en hjørnestein i grønn energiomstilling.  CIVIC Renewables (LOKAL FORNYBAR) vil undersøke hvilke framgangsmåter, organisasjonsformer og eierskapsforhold som kan bidra til bedre prosesser ved fornybar energiutvikling. Dette må være noe mer enn vanlige, lovpålagte høringsprosesser etc.

Want to know more?

Contact us and we'll help you, whether it's coming in direct contact with researchers or finding other relevant information.