CIVIC Renewables: Development of collaborative approaches to civic renewable energy for sustainable rural development and land use

Kan nye og lokalt forankret prosesser løse opp i de fastlåste konfliktene knyttet til fornybar energiutbygging?

Foto: Colourbox
On shore Wind Farm in Denmark Jytland in a field

Fornybar energi er et av de sterkeste konfliktområdene i den norske klima- og miljødebatten i dag, og omfatter helt sentrale temaer som definisjonsmakt og fordeling av goder og ulemper. Ferske studier i vindkraftutbygging peker på manglende transparens i tildeling av konsesjoner, lisenser og prosesser.

Lokalt eierskap og forankring kan øke oppslutningen om fornybar energiprosjekter, som en hjørnestein i grønn energiomstilling.  CIVIC Renewables (LOKAL FORNYBAR) vil undersøke hvilke framgangsmåter, organisasjonsformer og eierskapsforhold som kan bidra til bedre prosesser ved fornybar energiutvikling. Dette må være noe mer enn vanlige, lovpålagte høringsprosesser etc.

Project details

Project number

6612

Project period

01/03/2021 - 31/12/2021

Collaboration partners

Norwegian University of Science and Technology, NINA, Aalborg University, University of Siegen, Utmarkskommunenes Sammenslutning, Nærøysund Kommune, SmåkraftForeninga, Energisekretariatet Ringkøbing-Skjern Kommune, ProjectZero Sønderborg Kommune, Åfjord Kommune, Samarbeidende Kraftfylke, Motvind Norge, COWI AS

Financing

The Research Council of Norway

News

Citizens’ engagement is essential for an efficient green transition

Written by Maria Eklöf, Head of Communications, Nordic Energy Research. Dr Kristian Borch, who is Senior Researcher at Ruralis –…

Read more
Vindpark på Fosen Foto: Henrikke Sæthre Ellingsen

National Day in the Shadow of Fosen

By Henrikke Sæthre Ellingsen, NTNU/Ruralis For the second year in a row, the national day took place under…

Read more

Publications

  • Report

2022

R-12/22 Såret i Bygda – En kvalitativ studie av opplevelsen av demokratiske prosesser ved utbygging av vindkraft

Contributors:

Contact us

Would you like to get in touch with us?
Fill in the form below and we will answer you as soon as possible.