Større, men like spredt

NRF ku. Foto: Odd Roger K. Langørgen

Det kommer frem i en forskningsrapport om utviklinga av overføringene i norsk landbrukspolitikk over de siste seks årene. – Den geografiske omfordelingen av tilskuddene favoriserer ikke sentrale strøk. Samtidig har det lenge vært slik at det stadig blir færre bruk i Norge og at støtten derfor fordeles på færre bønder. Således ser vi en konsentrasjon,…

Les mer

Suksessprosjekt utvider

Grønn Forskning, som jobber med å koble næringsaktører i landbruket og forskere, går offensivt inn i en ny prosjektperiode med en økning fra syv til tolv næringsgrupper. – Fram til nå har Grønn Forskning hatt næringsgrupper innafor jordbruk på melk, kjøttproduksjon, korn, grønnsaker-bær-potet-frukt, grovfôr, sau og samt ei ny gruppe i 2016/17 kalt blå-grønn sektor.…

Les mer

Nytt prosjekt: SmaT – Smart teknologi for bærekraftig landbruk

Melkerobot

Mål om økt bærekraftig produksjon av mat fordrer i en norsk sammenheng ny og smart teknologi tilpasset små og store bruk. Dette handler om mer enn å utvikle nye redskaper til å henge på traktoren. Endra markedsforhold, sosio-økonomiske faktorer og etablerte praksiser påvirker om, og hvordan, nye teknologier innpasses i landbruket. Kunnskap om hvordan bonden,…

Les mer

Kull, bønder og bedre klima

Om lag 50 tilhørere fra forskning, politikk, landbruk og industri hadde funnet veien til Forskningsrådets lokaler på Lysaker, under avslutningsseminaret av CAPTURE+. Forskningsprosjektet har undersøkt hva som kreves for å utvikle og implementere biokull som klimatiltak i Norge. Biokull er en karbonnegativ teknologi som kan motvirke klimaendringer ved å ta karbon ut av kretsløpet, samtidig…

Les mer