Melkerobot
Omtrent halvparten av all melka som produseres i Norge nå, er melket av en robot.

Nytt prosjekt: SmaT – Smart teknologi for bærekraftig landbruk

Ruralis skal forske på ny teknologi i jordbruket.

Mål om økt bærekraftig produksjon av mat fordrer i en norsk sammenheng ny og smart teknologi tilpasset små og store bruk. Dette handler om mer enn å utvikle nye redskaper til å henge på traktoren. Endra markedsforhold, sosio-økonomiske faktorer og etablerte praksiser påvirker om, og hvordan, nye teknologier innpasses i landbruket. Kunnskap om hvordan bonden, som den sentrale aktøren i landbruket, best kan dra fordel av nye teknologiske utviklinger er en sentral problemstilling.

Prosjektet har fått 4,8 millioner kroner fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. Her kan du lese mer om forskningsmidlene hos Landbruksdirektoratet.

Ambisjonen for SmaT-prosjektet er å bidra til å utvikle, tilpasse og implementere ny bærekraftig teknologi i norsk landbruk på en bærekraftig måte. Dette kan for eksempel være robot- og droneteknologi, digitalisering, sensorteknologi, elektrifisering, presisjonsjordbruk og så videre. Vi skal kartlegge pågående teknologiutviklingsprosjekter vurdere teknologienes modenhet, undersøke hvordan teknologiene påvirker sosiale og strukturelle forhold i landbruket, og studere markedsutvikling og markedsmuligheter for nye teknologier. SmaT inneholder også et innovasjonsarbeid for aktivt å utvikle og fremme konkrete teknologiutviklingsprosjekter og bedriftsetableringer.

Prosjektet er et samarbeid mellom Ruralis – Institutt for rural og regionalforskning Felleskjøpet Agri, Norsk landbrukssamvirke, Mære landbruksskole, NTNU – Institutt for tverrfaglige kulturstudier, og Landbruk21 Trøndelag.

Prosjektleder er Jostein Vik