Nytt prosjekt: Utmark i endring

Ruralis leder det nye prosjektet: Utmark i endring – et nettverk for et helhetlig perspektiv på ”tida og tilhøva” i utmarka.

Les mer

Stort potensiale i tindeturisme

Tindeveiledere har sterkt fokus på bærekraft, er motiverte av livsstil, å lære kundene sine om naturen, og de er kreative i utvikling av opplevelsestilbudet.

Les mer

Skogen trenger aktive pådrivere

Norge utnytter ikke skogens potensial. En permanent og profesjonalisert pådrivertjeneste kan bli et viktig steg på veien mot mer aktivitet i skogen.

Les mer