GoodAnimal (God dyrevelferd for bærekraftig fremtid)

God dyrevelferd i et etisk forsvarlig husdyrhold er en grunnleggende premiss i et bærekraftig matssystem. Samfunnets verdier og holdninger har stor innflytelse på matproduksjonen, og eventuelle skifter i befolkningens oppfatninger om dyrevelferd bidrar både til betydelige risiko, men også muligheter for norsk jordbruk.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

I prosjektet GoodAnimal (God dyrevelferd for bærekraftig fremtid) er hovedmålet å fremskaffe kunnskap som vil redusere risiko og øke mulighetene for bærekraftige praksiser for husdyrhold på norske gårder og i verdikjeden. GoodAnimal vil: 1) Identifisere hvordan samfunnsmessige holdninger til og oppfatninger av dyrevelferd endres, og hvordan endring påvirker bøndenes oppfatninger av eget og «gode bønders» husdyrhold, 2) identifisere sentrale arenaer hvor nye meninger om dyrevelferd mobiliseres eller bestrides, og hvordan dette kan rokke i jordbrukets samfunnskontrakt, 3) sammenligne forbrukernes oppfatninger om «gode bønder» med biologisk perspektiv på dyrenes fysiologiske funksjon, naturlig adferd hvor dyrs subjektive opplevelser tas i betraktning, 4) anvende resultat fra de tre første målene for å strukturere en offentlig deliberasjonsprosess for å vurdere etiske bekymringer, prioritere handlinger og designe verktøy som kan anvendes av jordbruket, næringsmiddelindustri og statlige organer. GoodAnimal vil identifisere hovedutfordringene og utvikle tiltak for å redusere risiko og fremme verdiskaping med god dyrevelferd i en bærekraftig fremtidig matproduksjon.

Et internasjonalt og tverrfaglig forskningsteam fra samfunnsvitenskap, humaniora og veterinærvitenskap vil i GoodAnimal søke å oppnå mål om åpenhet og inkludering i forskning og gjennom aktivt engasjement i offentlig debatt. Det for å styrke samfunnets etterspørsel etter sosialt ansvarlig forskning og innovasjon (RRI).

Nyheter

Bonde med sauene sine

Innbyggere med anbefalinger for å bedre dyrevelferden

Debatten om dyrevelferd fremstår polarisert og til tider svært høylytt i Norge. Likevel er de fleste av oss…

Les mer
Kvinnebonde med høner

Myndighetene overlater dyrevelferd til private aktører

Oppmerksomheten rundt husdyrs velferd blir stadig større, og aktørene har ofte motstridende interesser. Likevel ser endringer i dyrevelferdspolitikken…

Les mer
Dyrevelferd

Politiske partier betyr lite for dyrevelferden

– Dyrevelferd er et eksempel på hvordan en sak kommer til kort i partienes kost-nytte-analyse, selv om det…

Les mer
Grisunger i binge

Dyrevernskandaler: Hvem stoler vi på at forteller sannheten om dyrevelferd i norsk husdyrproduksjon?

Etter at NRK nylig publiserte bilder og videoer av dyremishandling tatt av aktivister på 28 grisefarmer har debatten gått videre…

Les mer

«Ingen har lov til å spise hverandre»

Eventuelle skifter i befolkningens oppfatninger om dyrevelferd kan bidra både til betydelig risiko, men også muligheter for norsk…

Les mer
Holdninger til god dyrevelferd er i endring, og Good Animal undersøker det Foto: Odd Roger K. Langørgen

God dyrevelferd for bærekraftig fremtid

Prosjektet varer i fire år og har fått nær 10 millioner i støtte fra Forskningsrådets BIONÆR-program. – Utgangspunktet…

Les mer

Publikasjoner

  • Artikkel

2023

A-8/23 Good Animal Welfare in Norwegian Farmers’ context. Can both industrial and natural conventions be achieved in the social license to farm?

Bidragsytere: Hilde Bjørkhaug

Beskrivelse

This article presents research carried out in Norway, among the population of livestock farmers. It analyses farmers’ understanding of animal welfare, and how their different concerns about animal welfare varies across farmers’ considerations about the role of the agricultural sector in Norwegian society and animal welfare regulations, material conditions at the farm level, farmers’ opinion about animal rights activist groups, and in several individual characteristics. The empirical material was derived from a postal survey conducted in 2020 (n = 745); the analyses were conducted by structural equation modeling (SEM) which has its advantage in identifying latent attitudes. Informed by convention theory, the study shows that two conventions of animal welfare were most prominent among Norwegian livestock farmers. One emphasizing animals’ basic health and feelings and a second animals’natural needs. These two conventions point to a potential split within the livestock farming population. Support for the convention basic health and feelings coincides with efficiency and effectiveness in Norwegian food production and farmers’ contribution to feeding the Norwegian population. Support of the convention natural needs coincides with support for enhancing biodiversity and attractive landscapes as important additional values in Norwegian agriculture. The support for the convention of animals’ needs to behave naturally was found to be lower than the basic health and feelings and this might slow down or hinder implementation of practices and future regulations aimed at enhancing the natural needs of farm animals, accommodation to public expectations of good animal welfare, and is potentially challenging the farmers’ social license to farm animals.

Journal of Rural Studies, Volume 99, April 2023, Pages 107-120 https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2023.03.002

Link to Cristin
  • Andre faglige publikasjoner

2024

Borgerpanel. Hvordan oppnå best mulig dyrevelferd i landbruket?

Bidragsytere: Hilde Bjørkhaug Arild Ohren

Beskrivelse

I denne rapporten presenteres resultatene og anbefalingene fra et borgerpanel som gjennomførte deliberasjon på temaet god dyrevelferd i landbruket.

Link to Cristin

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.