God dyrevelferd i et etisk forsvarlig husdyrhold er en grunnleggende premiss i et bærekraftig matssystem. Samfunnets verdier og holdninger har stor innflytelse på matproduksjonen, og eventuelle skifter i befolkningens oppfatninger om dyrevelferd bidrar både til betydelige risiko, men også muligheter for norsk jordbruk.

I prosjektet GoodAnimal (God dyrevelferd for bærekraftig fremtid) er hovedmålet å fremskaffe kunnskap som vil redusere risiko og øke mulighetene for bærekraftige praksiser for husdyrhold på norske gårder og i verdikjeden. GoodAnimal vil: 1) Identifisere hvordan samfunnsmessige holdninger til og oppfatninger av dyrevelferd endres, og hvordan endring påvirker bøndenes oppfatninger av eget og «gode bønders» husdyrhold, 2) identifisere sentrale arenaer hvor nye meninger om dyrevelferd mobiliseres eller bestrides, og hvordan dette kan rokke i jordbrukets samfunnskontrakt, 3) sammenligne forbrukernes oppfatninger om «gode bønder» med biologisk perspektiv på dyrenes fysiologiske funksjon, naturlig adferd hvor dyrs subjektive opplevelser tas i betraktning, 4) anvende resultat fra de tre første målene for å strukturere en offentlig deliberasjonsprosess for å vurdere etiske bekymringer, prioritere handlinger og designe verktøy som kan anvendes av jordbruket, næringsmiddelindustri og statlige organer. GoodAnimal vil identifisere hovedutfordringene og utvikle tiltak for å redusere risiko og fremme verdiskaping med god dyrevelferd i en bærekraftig fremtidig matproduksjon.

Et internasjonalt og tverrfaglig forskningsteam fra samfunnsvitenskap, humaniora og veterinærvitenskap vil i GoodAnimal søke å oppnå mål om åpenhet og inkludering i forskning og gjennom aktivt engasjement i offentlig debatt. Det for å styrke samfunnets etterspørsel etter sosialt ansvarlig forskning og innovasjon (RRI).

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.