Kommunetilpasset forebygging og behandling – overvekt og fedme blant bygdebarn (KOMPASS)

Forskning finner at oppvekst på bygda utgjør en risikofaktor for å utvikle overvekt. Likevel vet man lite om hva det er ved bygda som forårsaker denne risikoen.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

I dette prosjektet skal vi 1) bygge kunnskap om hvorfor oppvekst på bygda utgjør en risikofaktor og 2) identifisere hvordan man med folkehelseloven og dens aktører kan ta forebyggende grep med tanke på å redusere denne risikoen, 3) identifisere hvordan man kan implementere effektive/virkningsfulle og avbøtende/lindrende tiltak som bidrar til varig livsstilsendring for dem som har utviklet et fedmeproblem og 4) undersøke i hvilken grad det ligger et potensial for ny næringsaktivitet her (f.eks. «grønn omsorg», livsstilsrådgivere på bygda).

Prosjektet skal bygge denne kunnskapen og kommunisere den på en måte som gjør kunnskapen anvendbar for kommunene og sammen med representanter fra rurale kommuner utvikle verktøy som gjør rurale kommuner i stand til å målrette arbeidet med forebyggende tiltak som demper og lindrer effekten av den rurale fedmerisikoen.

Prosjektet bygger videre på et resultatene fra forprosjektet «Overvekt blant bygdebarn – årsaker og forebygging» (finansiert av Regionale forskningsfond).

KOMPASS er finansiert av Regionalt forskningsfond, og blir ledet av Ruralis med NTNU Samfunnsforskning, Obece (St. Olavs), NTNU (ILU) og St. Olavs Forskningsavdelingen som samarbeidspartnere. I tillegg er Trøndelag fylkeskommune og to kommuner i Trøndelag med som brukerpartnere.

Prosjektmedlemmer:

Maggi Brigham (prosjektleder), Ruralis (maggi.brigham@ruralis.no)

Ingerid Arbo, St. Olavs hospital HF, forskningsavdelingen (Ingerid.brenne.arbo@stolav.no)

Gudveig Gjøsund, Studio Apertura, NTNU Samfunnsforskning (gudveig.gjosund@ntnu.no)

Ellen Ersfjord, Regional senter for fedmeforskning og innovasjon (ObeCe) (ellen.ersfjord@stolav.no)

Reidun Heggem, Institutt for lærerutdanning, NTNU (reidun.heggem@ntnu.no)

Brit Logstein, Ruralis (brit.logstein@ruralis.no)

Alexander Zahl-Thanem, Ruralis (alexander.zahl-thanem@ruralis.no)

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

17/01/2018 - 31/12/2020

Prosjektnr

6386

Samarbeidspartnere

KOMPASS blir ledet av Ruralis med NTNU Samfunnsforskning, Obece (St. Olavs), NTNU (ILU) og St. Olavs Forskningsavdelingen som samarbeidspartnere. I tillegg er Trøndelag fylkeskommune og to kommuner i Trøndelag med som brukerpartnere.

Finansiering

Regionalt forskningsfond

Publikasjoner

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.