Konsekvenser av baklengs integrasjon og kontraktproduksjon i verdikjedene for melk og kjøtt

Beskrivelse av funn: I dette prosjektet har vi stilt spørsmål om hvilke konsekvenser det vil få for primærproduksjonen og landbrukspolitiske mål om norske melk- og kjøttprodusenter blir kontraktsprodusenter med direkte leveringsavtaler til kjedegrossistene eid og styrt av de fire store matvarekjedene i Norge. Med grøntsektoren som eksempel ser vi at kontraktsproduksjon virker som en kraftig driver av strukturendringer fordi grossistene har insentiver til effektivisering gjennom å favorisere store sentralt beliggende produsenter. Dette gjør det vanskelig for bonden å skifte varemottaker og det er i realiteten liten konkurranse om råvarene. En tilsvarende utvikling for melk og kjøtt kan få dramatiske konsekvenser for distriktslandbruket. Samvirkets rolle er en nøkkelfaktor i dag. En svekkelse av samvirkets rolle må erstattes av kraftigere politiske virkemidler hvis landbrukspolitiske mål skal oppnås under kontraktsproduksjon av grovfôrbasert melk og kjøtt.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.