Konsekvenser av baklengs integrasjon og kontraktproduksjon i verdikjedene for melk og kjøtt

Beskrivelse av funn: I dette prosjektet har vi stilt spørsmål om hvilke konsekvenser det vil få for primærproduksjonen og landbrukspolitiske mål om norske melk- og kjøttprodusenter blir kontraktsprodusenter med direkte leveringsavtaler til kjedegrossistene eid og styrt av de fire store matvarekjedene i Norge. Med grøntsektoren som eksempel ser vi at kontraktsproduksjon virker som en kraftig driver av strukturendringer fordi grossistene har insentiver til effektivisering gjennom å favorisere store sentralt beliggende produsenter. Dette gjør det vanskelig for bonden å skifte varemottaker og det er i realiteten liten konkurranse om råvarene. En tilsvarende utvikling for melk og kjøtt kan få dramatiske konsekvenser for distriktslandbruket. Samvirkets rolle er en nøkkelfaktor i dag. En svekkelse av samvirkets rolle må erstattes av kraftigere politiske virkemidler hvis landbrukspolitiske mål skal oppnås under kontraktsproduksjon av grovfôrbasert melk og kjøtt.

Nyheter

Beklager, vi fant ingen nyheter relatert til dette prosjektet.

Publikasjoner

Beklager, vi fant ingen publikasjoner relatert til dette prosjektet.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.