Moderniseringens pris: Brudd og kontinuitet i det bygdemoderne hverdagslivet

Prosjektet studerer familiendringer på bygdene de siste 20 årene. Det finnes tidligere forskning på familieendringer i Norge (flere skilsmisser, flere samboere, færre ekteskaps-inngåelser, færre barn, mindre familier og hushold osv.), men vet lite om hva som har vært utviklingen i bygdene. Følger bygdene samme trenden som vi finner ellers i sam-funnet, eller skiller de seg ut på noen måte? Sentralt i pro-sjek-tet er det å finne ut hva som preger dagens moderne bygdefamilie. Vi må se familieendringene i bygdene i lys av store nærings-messige og kulturelle endringer de siste ti årene. I prosjektet inngår studier av statistikk over familie-mønsteret, og kvalitative intervju med bygdefamilier i tre kommuner.

Prosjektdetaljer

Kontaktperson

Fagområder

Prosjektnr

6081.00

Prosjektperiode

01/01/1996 - 31/12/1999

Finansiering

NFR, Bioprod. og foredling

Nyheter

Bønder protesterer i Berlin, Tyskland

Kronikk: Bondeopprør i krisenes tid

Kronikk av Natalia Mamonova og Eirik Magnus ­Fuglestad (Forskarar ved Ruralis)Publisert i Klassekampen den 7. februar 2024. Traktorane…

Les mer

Ukrainsk jordbruks største dilemma

Selv om den ukrainske regjeringen særlig fremmer store jordbruksforetak, er situasjonen mye mer komplisert enn som så. Ledelsen…

Les mer

Slutten for det eksportorienterte jordbruket i Ukraina?

Storparten av denne eksporten produseres av store jordbruksforetak, de mest kjente er såkalte «agroholdinger». Krigen har skapt store problemer…

Les mer
Småbrukere i Ukraina flytter tankser

Hvordan havnet ukrainsk korn i Europa istedenfor i Afrika og Midtøsten?

Den russiske invasjonen har fått alvorlige konsekvenser for Ukrainas eksport av korn. Under de første fem månedene av krigen…

Les mer

Publikasjoner

Beklager, vi fant ingen publikasjoner relatert til dette prosjektet.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.