Prosjektet studerer familiendringer på bygdene de siste 20 årene. Det finnes tidligere forskning på familieendringer i Norge (flere skilsmisser, flere samboere, færre ekteskaps-inngåelser, færre barn, mindre familier og hushold osv.), men vet lite om hva som har vært utviklingen i bygdene. Følger bygdene samme trenden som vi finner ellers i sam-funnet, eller skiller de seg ut på noen måte? Sentralt i pro-sjek-tet er det å finne ut hva som preger dagens moderne bygdefamilie. Vi må se familieendringene i bygdene i lys av store nærings-messige og kulturelle endringer de siste ti årene. I prosjektet inngår studier av statistikk over familie-mønsteret, og kvalitative intervju med bygdefamilier i tre kommuner.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.