colourbox1040139

Rekruttering av avløsere og landbruksvikarer til jordbruket

Tilgang på kompetente avløsere og landbruksvikarer er viktig for å sikre bøndene en velferd på linje med resten av samfunnet.

Avløsersituasjonen er et samspill mellom bonde, avløser/landbruksvikar og avløserlag. Det er en rekke eksterne faktorer som påvirker dette samspillet, slik som blant annet geografi og jordbrukets produksjonsstruktur, demografi, utdanning og kompetanseutvikling, økonomisk utvikling og næringas omdømme. Hovedmålet med utredningsprosjektet er å få fram kunnskap og forslag om hvordan tilgangen på kompetente avløsere og landbruksvikarer til jordbruket kan styrkes. Utredninga vil gi kunnskap om bøndenes behov for tilstrekkelig tilgang på kompetente avløsere og landbruksvikarer, om hva som påvirker rekruttering av avløsere og landbruksvikarer, om avløserlagenes organisering og kostnader med ordningene og foreslå tiltak for å styrke rekruttering og tilgang av avløsere og landbruksvikarer. Utredninga vil bygge på intervjuer (nøkkelinformanter og avløserlag), fokusgruppeintervjuer ved landbruks-/naturbruksskoler, statistikk, spørreundersøkelser til bønder og avløsere. Utredninga gjennomføres av et bredt sammensatt forskerteam fra Ruralis.

Nyheter

Illustrasjonsfoto: Odd Roger K. Langørgen

Ny rapport: Gode avløsere og landbruksvikarer som trives er også godt for jordbruket

Skrevet for Ruralis av Bjørg Bruset, kommunikasjonssjef (NINA). Studien viser at de aller fleste avløserne trives i jobben,…

Les mer

Publikasjoner

  • Rapport

2024

R-1/24 Rekruttering av avløsere til jordbruket

Bidragsytere:

Beskrivelse

I denne utredningsrapporten presenteres ny kunnskap om og forslag til hvordan tilgangen på kompetente avløsere og landbruksvikarer til jordbruket kan styrkes. Studien viser at de aller fleste avløserne trives i jobben. Samtidig opplever en forholdsvis stor andel av gårdbrukerne utfordringer med å skaffe avløsere når de har behov. Det er grunn til bekymring med tanke på rekruttering av avløsere og landbruksvikarer til norsk jordbruk også i fremtiden. De viktigste utfordringene med å rekruttere avløsere og landbruksvikarer er: For lav lønn, krevende å jobbe som avløser, ubekvem arbeidstid og delt arbeidsdag, språk – mange gårdbrukere vil helst kommunisere på norsk og stort gjennomtrekk – de unge går til andre yrker med mer status og bedre lønn. I rapporten foreslås tiltak for å styrke rekrutteringen.


Finansiering

Finansiering: Forskningsmidler over jordbruksavtalen


Link to Cristin

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.