Rural mobilitet

Utgangspunktet for prosjektet er den utvidede mobiliteten i fritida som for en stor del av den norske befolkningen innebærer reiser på tvers av kommunegrenser. Samtidig utviskes og utfordres symbolske grenser mellom by og bygd, mellom hjemsted og fritidsbolig. Et formål med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter denne mobiliteten innebærer for perifere kommuner med tanke på offentlig tjenesteyting, arbeidsmarkeder og arealbruk. I prosjektet viser vi også hvordan fritidsbefolkningen forholder seg til vertskommunen, og hva hyttelivet betyr i moderne familiesammenhenger. Flere artikler er publisert på prosjektet: Villa, Mariann (2012) Skisportturist i fjellbygda og deltidsfrosting ved fjorden – mellom destinasjon og bygd. I M. Forbord, G.-T. Kvam og M. Rønningen, red, Smak, kultur og opplevelser – nye ideer om reiseliv i Norge. Tapir Akademisk Forlag, Trondheim (i trykk). Villa, Mariann (2011) Hytta som møtestad – tilpassing og utfordring. I M. S. Haugen og E. P. Stræte, red, Rurale brytninger. Tapir Akademisk Forlag, Trondheim, s. 161-177. Blekesaune, Arild, Marit S. Haugen og Mariann Villa (2010): Dreaming of a Smallholding. Sociologia Ruralis Vol 50 (3) 225-241.

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.