Satsingen skal generere kunnskap som kan bidra til arbeidet med å styrke rurale lokalsamfunn.

Dette oppnås ved å frembringe kunnskap om hvordan lokale så vel som nasjonale ressurser kan eller bør disponeres for å få best mulig utvikling på mindre steder, og kunnskapen vil slik være direkte relevant for lokalsamfunns- og stedsutvikling. Prosjektet følger opp Ruralis sin egen, jevnlig gjennomførte spørreundersøkelse: Lokalsamfunnsundersøkelsen 2011; 2013; 2016. På samme måte som landbruket er viktig for mange rurale samfunn, er livskraftige lokalsamfunn en viktig forutsetning for et fortsatt levedyktig landbruk i hele landet.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.