Rurale lokalsamfunn: mellom livskraft og utarming (RURSAM)

Satsingen skal generere kunnskap som kan bidra til arbeidet med å styrke rurale lokalsamfunn.

Boligfelt

Dette oppnås ved å frembringe kunnskap om hvordan lokale så vel som nasjonale ressurser kan eller bør disponeres for å få best mulig utvikling på mindre steder, og kunnskapen vil slik være direkte relevant for lokalsamfunns- og stedsutvikling. Prosjektet følger opp Ruralis sin egen, jevnlig gjennomførte spørreundersøkelse: Lokalsamfunnsundersøkelsen 2011; 2013; 2016. På samme måte som landbruket er viktig for mange rurale samfunn, er livskraftige lokalsamfunn en viktig forutsetning for et fortsatt levedyktig landbruk i hele landet.

Publikasjoner

  • Rapport

2019

R-9/19 Å flytte til Frosta- et spørsmål om alder og livsstil? – En kvalitativ studie av eldre tilflyttere til Frosta

Bidragsytere:

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.