Tindeveiledere. 
Foto: Rebekka Louise Armstrong Fretheim
Tindeveiledere. Foto: Rebekka Louise Armstrong Fretheim

Stort potensiale i tindeturisme

Tindeveiledere har sterkt fokus på bærekraft, er motiverte av livsstil, å lære kundene sine om naturen, og de er kreative i utvikling av opplevelsestilbudet.

Det viser en fersk masteroppgave av Rebekka Armstrong Fretheim, som har sett på hvordan tindeveiledning kan gi lokal og regional utvikling.

Ved å spesialisere seg innafor nisjemarkedet for opplevelser, bidrar tindeveiledere til å synliggjøre Distrikts-Norge, og å profilere et bærekraftig reiseliv, viser studien.

– De fremmer lokal, sosial og kulturell verdi til lokalsamfunnene, samtidig som de bidrar til å skape et bærekraftig og helhetlig reiselivsprodukt, og gir et alternativ til fysisk tilrettelegging av norsk høyfjell, sier Fretheim.

Tindeveiledere kan samtidig bli mer synlig enn i dag, og næringa kan løftes gjennom tettere samarbeid.

– I en større reiselivssammenheng er tindeveiledere ikke synlige nok. Dette setter krav til samarbeidsordninger mellom tindeveilederne og andre reiselivsaktører, for å heve næringa til et nivå som gir dem påvirkningskraft til å utvikle naturbasert reiseliv, står det i studien.

Studien er basert på dybdeintervju og deltakende observasjon av tindeveiledere på Vestlandet, og inngår i forskningsprosjektet BIOTUR, hvor Ruralis er partner.

– Norsk reiselivsnæring har langsiktige verdier som gjør den til en næring med høy grad av potensiale for utvikling. Det er ei næring med mye fokus på menneske- og naturverdier, sier Fretheim.