Vær raus mot bonden i år!
Vær raus mot bonden i år! Foto Odd Roger K. Langørgen

Vær raus mot bonden i år!

Verdensdagen for psykisk helse har i år som budskap «Vær raus». Og i år er kanskje året for å være litt ekstra raus mot den norske bonden?

I sommer var mediene og folk på banen, alle var opptatt av bonden, avlingene og det dårlige været. Men nå har høsten kommet. Det samme har regningene. Så, husker du fortsatt på bonden?

Mental Helse Ungdom har sammen med flere av landets landbruksorganisasjoner satt i gang et prosjekt, som gjennom forskning og konkrete tiltak, skal øke bevisstheten om psykisk helse i landbruket og gjøre bonden bedre rustet til å takle psykiske plager.

Vi lanserer prosjektet for fullt på verdensdagen for psykiske helse, 10. oktober.

Bonden tar vare på dyra – men tar bonden vare på seg selv?

Lite er så meningsfullt som den viktige hverdagen og ansvaret som følger med dyr og avlinger, men det kan også være utfordrende. Landbruk er sårbart når vær og klima ikke spiller på lag. Og det kan få store konsekvenser for bonden både økonomisk og psykisk.

Bønder har ikke alltid så mange å snakke med heller. De er ikke omkranset av kollegaer som spør i kaffepausen «Hvordan har du det og hvordan går det på gården?».

Ensomhet er assosiert med dårlig psykisk helse

I en fersk undersøkelse gjort av Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning, rapporterer 27 prosent av de spurte bøndene at de aldri eller så å si aldri samarbeider med andre gårdbrukere. Graden av opplevd ensomhet er for mange assosiert med dårlig psykisk helse, og 21 % av alle unge bønder svarer at de ofte føler seg ensom som gårdbruker.

Norge er også et langstrakt land og det kan være stor avstand fra gård til gård. De ensomme er avhengig av at naboen tar seg tid. I år må vi alle være rause. Vi må være gode naboer og vi må være noen som bryr oss.

Vi må tørre å spørre

For mange bønder var sommeren i år tøff med mange utfordringer på grunn av langvarig tørke. Nå er det høst og etterdønningene av sommeren viser seg når regningene kommer og det ikke er penger å betale med.

Nå må vi tørre å spørre dem hvordan de virkelig har det og fange opp hvis de ikke har de bra. Inviter på kaffe, kjøp norskprodusert mat for slik er du også med å støtte den norske bonden og arbeidet de gjør, spør om det er noe du kan hjelpe til med, si at du setter pris på arbeidet som bonden gjør!

Konsekvensene kan bli alvorlige og fatale både for mennesker og dyr hvis bonden sliter psykisk og bærer det med seg i ensomhet. Funn fra en spørreundersøkelse gjennomført hos Ruralis viser at for mange bønder var lav inntekt var assosiert med dårligere psykisk helse.

Norske bønder er viktige for samfunnet

Bonden bidrar til at vi får dekket det mest grunnleggende av alle menneskers behov, nemlig trygg og næringsrik mat. Yrket er et bidrag til arbeid, levebrød og til at landskapet holdes i hevd, noe som igjen bidrar til reiselivsnæringen. Bonden holder distriktene levende, bevarer kultur og mattradisjoner.

Norske bønder leverer trygg kvalitetsmat til alle. De bidrar til bosetting i bygdene, holder landskapet åpent og skaper arbeidsplasser. Landbruket skaper goder for fellesskapet og bidrar til framtidig velferd i Norge. Dette er et kjennetegn ved norsk landbruk. En brikke i klima og miljøspørsmål er det også. Det er et mål at den norske bonde skal ha det bra. Det er viktig at vi alle bryr oss. Det er viktig å spre kunnskap om psykisk helse. Det er viktig å være raus. Og kanskje særlig i år.

Et godt prosjekt blir aldri en god nabo

Det finnes flere gode prosjekter som har som ambisjon å senke terskelen om psykisk helse og øke åpenhet rundt tema. Vi har satt i gang et av dem. Men et godt prosjekt blir aldri like godt som en nabo eller en venn som tar seg tid. Så vær raus mot den bonden – særlig i år.

Kronikken er skrevet av Mental Helse Ungdom, Norsk Landsbrukssamvirke, Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Landsbruksrådgivning, Norges Bygdeungdomslag, Nortura og Ruralis.