Brit Logstein
Brit Logstein

Vil ha mer forskning på bønders helse

Prosjektet «Unge bønder og psykisk helse» ble nominert til Helseprisen 2019. Nå vil Ruralis-forsker Brit Logstein koordinere forskning på alle aspekter ved bønders helse, gjennom Nasjonalt fagkompetansesenter for landsbrukshelse.

– At dette prosjektet blir nominert til denne prisen bidrar til mer oppmerksomhet rundt temaet bønder og helse. Det viser at temaet er høyaktuelt, og at det er viktig med et kompetansesenter, sier Logstein.

Helseprisen er en årlig utmerkelse som deles ut av stiftelsen Dam. Den går til et prosjekt som er nyskapende, har skapt engasjement eller har spesielt gode resultater og nytte. «Unge bønder og psykisk helse» var ett av tre nominerte prosjekter. Det er et samarbeid mellom Mental Helse Ungdom, Ruralis, Norges Bygdeungdomslag, Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgivning og Norsk Landbrukssamvirke.

Forskning viser at unge bønder opplever mer stress knyttet til økonomi og investeringer enn eldre. I tillegg til å skulle ta over gården, er mange i ferd med å etablere familie. De unge bøndene ble spurt om hva som hadde betydning for deres psykiske helse.

Faglig oppdatering viktig for psyken

– Å være faglig oppdatert betyr mye for hvordan de yngre bøndene har det. Det er viktig å føle seg kompetent til å takle utfordringene, når det oppstår sykdom i besetningen, tørke eller flom. Det igjen bidrar til en følelse av kontroll, forteller Logstein.

Det er kjent at mange bønder jobber mye alene. 21 prosent av de unge bøndene som svarte på en spørreundersøkelse i prosjektet oppga at de føler seg ensomme.

– De som opplever mer ensomhet er de samme som også føler de har dårligere psykisk helse. Derfor er mulighet for sosialt nettverk veldig viktig for å fremme psykisk helse og trivsel, forteller Logstein.

Eget senter for landbrukshelse

Gjennom Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse har Logstein mulighet til å gå enda bredere enn å se på psykososiale faktorer. Senteret er lokalisert ved Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs hospital i Trondheim, og ønsker å ta for seg alle problemstillinger knyttet til landbruk og helse.

Fagkompetansesenteret er et femårig prosjekt. Det er finansiert av Landbruksdirektoratet, midler over jordbruksavtalen og Norsk Landbruksrådgivning. Målet er å bidra til økt nasjonal forskning og utredning på temaet landbrukshelse og være et naturlig midtpunkt og bindeledd mellom ulike fag- og landbruksmiljø nasjonalt og internasjonalt. Logstein er prosjektleder, i tillegg til å forske ved Ruralis.

– Det er positivt at aktører innenfor landbruket har gått sammen om å finansiere senteret. Håpet er at løsningen etter hvert blir permanent, og at senteret blir det navet som mangler nasjonalt innen temaet landbruk og helse, sier Logstein.

Et utsatt arbeidsmiljø

Landbrukshelse betyr god arbeidsevne, livskvalitet, psykisk og fysisk helse, og sikkerhet for bonden og andre som arbeider i landbruket. Bønder utsettes for en rekke faktorer som for eksempel støv, støy, kjemikalier og faktorer som involverer det psykososiale arbeidsmiljøet.

Initiativet til kompetansesenteret kom fra Arbeidsmedisinsk avdeling ved St. Olavs hospital og aktører i landbruket. Arbeidsmedisinere der oppdaget at bønder er ei gruppe med helseproblemer knyttet til eksponeringsfaktorer i sitt yrke og livsstil på et gårdsbruk. Trøndelag huser også flere forskningsmiljøer med høye kompetanse på landbruk og helse, og som har interesse for feltet, blant annet ved RURALIS, Sintef, Nord universitet, NIBIO, og ulike miljø på NTNU, inkludert HUNT forskningssenter.

– Det er fortsatt mye vi ikke vet om yrkesrelatert sykdom hos bønder. Gjennom et nasjonalt fagkompetansesenter, og i samarbeid med andre gode forskningsmiljø regionalt og nasjonalt, håper vi å få gjort mer på temaet helse i landbruket, sier Brit Logstein.

Veien ut fikk prisen

Helseprisen 2019 tilfalt organisasjonen Veien ut og prosjektet «Ekspedisjon 2019», som er rettet mot rusmisbrukere. Tanken er å bruke fysisk aktivitet og naturen til å ta steget bort fra rusen og tilbake til et godt og verdig liv, hvor deltakerne igjen kan bidra på lik linje med andre mennesker.