Biodiesel
Biodieselen kan bli konkurransedyktig gjennom subsidiering. Forskerne mener pengene til det kan komme gjennom miljøavgift på fossil diesel. Foto: Rolf Magnus W. Sæther

Biodiesel like bra – bortsett fra prisen

Norges største biodieselprosjekt konkluderer med bare fordeler. Nå må en bare gjøre noe med prisen.

Det er ingen forskjell mellom biodiesel og konvensjonell diesel når det kommer til effekt. Det er den endelige konklusjonen av prosjektet «Ren biodiesel som drivstoff i norsk landbruk».

Siden prosjektet ble startet i april i fjor har 25 traktorer fått fylt tanken nesten 80.000 liter fornybart drivstoff. Torsdag 5. desember ble resultatene presentert på en konferanse i Stjørdal.

Prosjektansvarlig for testing av traktorene, Hans Christian Endrerud, er godt fornøyd med det de har funnet.

– Rent teknisk har prosjektet vist at dette er mulig å gjennomføre på ulike typer traktorer. Både helt nye og gamle traktorer kan bruke siste generasjons biodiesel uten problemer, sier han.

Prisen må ned

Nå er det bare prisen det må gjøres noe med. Fornybar biodiesel koster nemlig rundt 4 kroner mer per liter sammenlignet med konvensjonell diesel.

Prosjektleder for prosjektet, Bjørn Eidem i Ruralis, sier det er mange måter å løse dette på. En av løsningene er, ifølge Eidem, å se på avgiftene på dagens landbruksdiesel. Denne gir rundt 3 kroner i statskassa per liter. Eidem sier disse inntektene kan brukes til å subsidiere den nye biodieselen. Starter en med dette nå vil en i løpet av ti år få landbruket fossilfritt.

– Det er et milliardbeløp som dekkes inn av seg selv med dagens avgift, sier han.

Les hele saken på Nationen.no