NMBU sin landbruksrobot ORL
Landbruksroboten Thorvald Foto: Odd Roger K. Langørgen

Sjekk hvor smart landbruksteknologien er

Smart teknologi er på full fart inn i landbruket, men hvor bra fungerer produktene egentlig? Ved hjelp av et nytt hjelpemiddel kan du kartlegge hvor modent det nye produktet er innen kategoriene teknologi, marked og samfunn.

Ruralis har kartlagt nesten 40 ulike nye høyteknologiske produkter som er aktuelle for norsk landbruk. Arbeidet har resultert i et notat, og det beskriver en metodikk som forklarer hvor langt utviklingen av teknologiske nyvinninger, for eksempel droner, roboter og sensorer, har kommet. Notatet er blitt et verktøy som vurderer produktet som helhet, ikke bare selve teknologien.

Lansering, sosiale og juridiske forhold

– Verktøyet inkluderer også spørsmål med tanke på lansering i markedet, og om det er noen sosiale eller juridiske forhold som kan stoppe kommersialiseringen av produktet. Utviklere, investorer, leverandører og bønder kan bruke det til å få en helhetlig forståelse av hvor langt utviklingen av et produkt har kommet, sier forskningsassistent Anders Melås i Ruralis.

Spørsmålene er delt inn i tre kategorier, og ved å svare på disse får du kartlagt produktets teknologiske, markedsmessige og samfunnsmessige modenhet. Avhengig av hvilket svaralternativ du krysser for i hver kategori, får produktet en poengsum på en skala fra 1 til 9. Det skal etter hvert kunne settes inn i kalkulator, og beskrive produktet ut fra kriteriene som er lagt inn.

Tester teknologiens modenhet

Hvis et nytt produkt for eksempel er utprøvd hos produsenter av potet, er det testet om teknologien fungerer. Basert på kriteriene som beskriver de ulike teknologiske modenhetsnivåene, vil vi kunne si at teknologien befinner seg på teknologisk nivå 7.

– Da er det trolig litt å gå på før vi kan fastslå at systemet er fullt utviklet og fungerer under de forholdene som det forventes at det skal arbeide under. For å komme videre til neste nivå må funksjonaliteten testes i bredere skala, forklarer Melås.

Dersom teknologien er blitt lansert i mindre omfang, befinner den seg markedsmessig på modenhetsnivå 6. Samfunnsmessig er det to aspekter som må vurderes, både det juridiske og det sosiale. Eksempelvis medfører det risiko å bruke selvgående kjøretøy, og derfor må det utvikles systemer for å avverge ulykker. Det kan også være behov for å innhente tillatelser til bruk. Dersom produktet mangler nødvendige godkjenninger, vil den kunne plasseres på samfunnsmessig modenhetsnivå 4. Om papirene er i orden, vil modenheten avhenge av den sosiale aksepten av teknologien.

Viktig å tenke helhet

Selv om et produkt teknologisk sett fungerer godt i tester, kan den helhetlige vurderingen likevel vise at produktet er et godt stykke unna kommersielt salg. Det viser også at det kan være smart å løfte blikket fra kun å jobbe med teknologi til å se på hvordan produktet skal kommersialiseres og kanskje klatre et steg opp på markedsmodenhet.

– Et produkts reise fra idé til marked går sjelden på skinner. Alt fra manglende investeringer, tekniske problemer eller juridiske barrierer kan forsinke utviklingen. I mylderet av nye oppfinnelser trengs det verktøy og språk som kan rydde og organisere, slik at alle som på en eller annen måte er involvert i utviklingen får et felles utgangspunkt, sier Anders Melås.