NMBU sin landbruksrobot ORL
Landbruksroboten Thorvald Foto: Odd Roger K. Langørgen

Nå kan du teste om ny teknologi er moden for å tas i bruk

Smart teknologi er på full fart inn i landbruket, men hvor bra fungerer produktene egentlig? Ved hjelp av et nytt hjelpemiddel, en kalkulator, kan vi nå kartlegge hvor modent det nye produktet er for lansering.

Skrevet av Bjørg Bruset.

Den nye balanserte modenhetskalkulatoren skal hjelpe utviklere, utstyrsforhandlere, inkubatorer og rådgiverer med å vurdere et produkts teknologiske, markedsmessige, juridiske, samfunnsmessige og organisatoriske modenhet.

Modenhetskalkulatoren kan brukes fritt av alle interesserte. Resultater kan siteres som «Ruralis modenhetskalkulator». Kalkulatoren er utviklet med utgangspunkt i jordbruksteknologi, men kan anvendes til et bredt spekter teknologier.

-Vi ser at en god del har vært inne og testet kalkulatoren allerede, vi håper flere vil prøve, du finner den og mer informasjon her Kalkulator – Ruralis, sier forsker Anders Melås i Ruralis.

Har studert førti nye høyteknologiske produkter

I arbeidet med å utvikle kalkulatoren har forskerne i Ruralis blant annet kartlagt nesten 40 ulike nye høyteknologiske produkter som er aktuelle for norsk landbruk. Arbeidet har resultert i en metodikk som forklarer hvor langt utviklingen av teknologiske nyvinninger, for eksempel droner, roboter og sensorer, har kommet.  Kalkulatoren er blitt et verktøy som vurderer produktet som helhet, ikke bare selve teknologien.

– Verktøyet inkluderer også spørsmål med tanke på lansering i markedet, og om det er noen sosiale eller juridiske forhold som kan stoppe kommersialiseringen av produktet. Utviklere, investorer og leverandører til landbruket kan bruke det til å få en helhetlig forståelse av hvor langt utviklingen av et produkt har kommet, sier forsker Anders Melås.

Spørsmålene er delt inn i fem kategorier, og ved å svare på disse får du kartlagt produktets teknologiske, markedsmessige, juridiske, samfunnsmessige og organisatoriske modenhet. Avhengig av hvilket svaralternativ du krysser av i hver kategori, får produktet en poengsum på en skala fra 1 til 9. Dette plottes inn i kalkulatoren, og du får en beskrivelse av produktet ut fra kriteriene som er lagt inn.

Tester teknologiens modenhet

 

Hvis et nytt produkt for eksempel er utprøvd hos potetprodusenter, er det testet om teknologien fungerer. Basert på kriteriene som beskriver de ulike teknologiske modenhetsnivåene, vil vi kunne si at teknologien befinner seg på teknologisk nivå 7.

– Da er det trolig litt å gå på før vi kan fastslå at systemet er fullt utviklet og fungerer under de forholdene som det forventes at det skal arbeide under. For å komme videre til neste nivå må funksjonaliteten testes i bredere skala, forklarer Melås.

Dersom teknologien er blitt lansert i mindre omfang, befinner den seg markedsmessig på modenhetsnivå 6. Samfunnsmessig er det to aspekter som må vurderes, både det juridiske og det sosiale. Eksempelvis medfører det risiko å bruke selvgående kjøretøy, og derfor må det utvikles systemer for å avverge ulykker. Det kan også være behov for å innhente tillatelser til bruk. Dersom produktet mangler nødvendige godkjenninger, vil den kunne plasseres på samfunnsmessig modenhetsnivå 4. Om papirene er i orden, vil modenheten avhenge av den sosiale aksepten av teknologien.

Viktig å tenke helhet

Selv om et produkt teknologisk sett fungerer godt i tester, kan den helhetlige vurderingen likevel vise at produktet er et godt stykke unna kommersielt salg. Det viser også at det kan være smart å løfte blikket fra kun å jobbe med teknologi til å se på hvordan produktet skal kommersialiseres og kanskje klatre et steg opp på markedsmodenhet.

– Et produkts reise fra idé til marked går sjelden på skinner. Alt fra manglende investeringer, tekniske problemer eller juridiske barrierer kan forsinke utviklingen. I mylderet av nye oppfinnelser trengs det verktøy og språk som kan rydde og organisere, slik at alle som på en eller annen måte er involvert i utviklingen får et felles utgangspunkt, sier Anders Melås.