Fluo_Trollheimen_1920

Hva skjer når vi endrer utmarka vår?

Endringene vi gjør i utmarka påvirker ikke bare naturen, men kan også få store følger for dyr, mennesker, næringer og hele samfunnet vårt. Nå samler vi landets fremste forskere for å diskutere det aktuelle temaet.

Mandag 29. april kl. 19.00 inviterer Ruralis til åpent og gratis seminar på Litteraturhuset i Trondheim. Vår egen forsker Eirik Magnus Fuglestad vil innlede, før vi får flere korte foredrag med ulike innganger til temaet.

– Norges utmark er i stor endring. Blant annet skjer det store industrielle etableringer med vind- og vannkraft som påvirker bruken av utmarksområder. Dette endrer det tradisjonelle båndet som har vært mellom folk og natur, sier Eirik Magnus Fuglestad.

Redsel for infeksjoner og sykdommer

Marianne Singsaas fra Telemarksforskning kommer for å fortelle om hvordan større oppmerksomhet på biosikkerhet påvirker utmarka.
– I en tid hvor 75% av nye infeksjonssykdommer i verden har sin opprinnelse i dyr, er det å møte slike utbrudd blitt en global utfordring. Over hele verden øker bruken av overvåkning, kontroll og sanering av dyr som et redskap for «biosikkerhet», forteller hun.

Hun spør hva biosikkerhetsfokuset gjør med måten vi forholder oss til naturen på når den blir sett på som en mulig smittekilde.
– Hva skjer med bygdene som blir involvert i og får ansvar for å utrydde dyr man er glade i? Dette vil være en av tingene jeg tar opp i mitt foredrag, forteller Singsaas.

Det vil også åpnes for debatt og diskusjon mellom foredragsholderne og publikum.

Lanserer spesialnummer av Tidsskrift

Bakgrunnen for seminaret på Litteraturhuset er lanseringen av et spesialnummer av Tidsskriftet Utmark. I tillegg til Marianne Singsaas, deltar disse på seminaret:

  • Nils Rune Langeland, historiker og samfunnsdebattant, introduserer
    siste nummer av Tidsskriftet Utmark
  • Bjørn Egil Flø (NIBIO): Elegi. Om sorg, tap og tid til å takle tomme fjell.
  • Frode Flemsæter (NTNU): Retten til rettferdiggjering i utmarka
  • Katrina Rønningen (Ruralis): Lokalt og globalt arealpress i utmarkskommuner

Arrangementet er åpent for alle.

Meld deg på her!

Velkommen skal du være!