Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Protein 2.0 sluttkonferanse: Mot en fremtid med laboratoriedyrket mat?

07. desember kl. 09:00 - 16:00

Sluttkonferansen for Protein 2.0 (med innlegg på både norsk og engelsk) vil presentere forskningsfunn og implikasjoner for Norge, og åpne opp for innspill og synspunkter på konklusjonene våre.

I 2018 innvilget Norges forskningsråd prosjektet Protein 2.0 for å gjøre det norske samfunnet bedre rustet til å møte fremveksten av syntetisk (eller kultivert, laboratoriedyrket, in vitro) protein. Nå, fire år senere, skal prosjektet avsluttes. I løpet av denne perioden har det skjedd vesentlige endringer i industrien på verdensbasis. Melkeprotein som er produsert i bioreaktorer istedenfor kuer er nå å finne i amerikanske matvarebutikker. Kultivert kjøtt (kylling nuggets) er tilgjengelig i Singapore. Fra årlige investeringer på noen få millioner dollar, har investeringer i disse næringene økt til over 3 milliarder dollar i 2021. I Danmark og De forente arabiske emirater bygges fabrikker som hevdes å kunne produsere melk tilsvarende 50 000 kuer per år. Det er en økende anerkjennelse av at denne teknologien kan komme til å revolusjonere matsystemet og forholdene for dyreoppdrett.

Sluttkonferansen for Protein 2.0 (med innlegg på både norsk og engelsk) vil presentere forskningsfunn og implikasjoner for Norge, og åpne opp for innspill og synspunkter på konklusjonene våre. Noen høydepunkter som skal legges frem, er:

  • En vurdering av tilstanden på oppstartsvirksomhet i næringen per 2022 – hva skjer og hvor reell er trusselen?
  • Resultater fra en representativ spørreundersøkelse blant norske innbyggere – hvordan er norske forbrukere innstilt til produktene?
  • Vurderinger av konsekvenser for norsk landbruk
  • En agentbasert modell for fremtidige arealbruksendringer i Norge

Vi ønsker alle interesserte velkommen til å delta på en dag med informasjon og utforsking av konsekvensene av denne fremvoksende teknologien.

Beste hilsen,

Dr. Rob Burton

Prosjektleder Protein 2.0

 

Program

09:00-10:10: Overviews of the topic area

10:10-10:20: Break

10:20-11:30: Project results and reactions from panelists

 

11:30-12:30: Lunch

12:30-14:10: Project results and reactions from panelists

14:10-14:25: Break

14:25-15:50: Group discussions and workshop: Reactions, needs, and input to strategy and policy recommendations

End by 16:00

 

Presentasjoner

Vedlegg 1.pdf

Vedlegg 2.pdf

Vedlegg 3.pdf