Sluttkonferansen for Protein 2.0 (med innlegg på både norsk og engelsk) vil presentere forskningsfunn og implikasjoner for Norge, og åpne opp for innspill og synspunkter på konklusjonene våre.

I 2018 innvilget Norges forskningsråd prosjektet Protein 2.0 for å gjøre det norske samfunnet bedre rustet til å møte fremveksten av syntetisk (eller kultivert, laboratoriedyrket, in vitro) protein. Nå, fire år senere, skal prosjektet avsluttes. I løpet av denne perioden har det skjedd vesentlige endringer i industrien på verdensbasis. Melkeprotein som er produsert i bioreaktorer istedenfor kuer er nå å finne i amerikanske matvarebutikker. Kultivert kjøtt (kylling nuggets) er tilgjengelig i Singapore. Fra årlige investeringer på noen få millioner dollar, har investeringer i disse næringene økt til over 3 milliarder dollar i 2021. I Danmark og De forente arabiske emirater bygges fabrikker som hevdes å kunne produsere melk tilsvarende 50 000 kuer per år. Det er en økende anerkjennelse av at denne teknologien kan komme til å revolusjonere matsystemet og forholdene for dyreoppdrett.

Sluttkonferansen for Protein 2.0 (med innlegg på både norsk og engelsk) vil presentere forskningsfunn og implikasjoner for Norge, og åpne opp for innspill og synspunkter på konklusjonene våre. Noen høydepunkter som skal legges frem, er:

 • En vurdering av tilstanden på oppstartsvirksomhet i næringen per 2022 – hva skjer og hvor reell er trusselen?
 • Resultater fra en representativ spørreundersøkelse blant norske innbyggere – hvordan er norske forbrukere innstilt til produktene?
 • Vurderinger av konsekvenser for norsk landbruk
 • En agentbasert modell for fremtidige arealbruksendringer i Norge

Vi ønsker alle interesserte velkommen til å delta på en dag med informasjon og utforsking av konsekvensene av denne fremvoksende teknologien.

Beste hilsen,

Dr. Rob Burton

Prosjektleder Protein 2.0

 

Program

 

09:00-10:10: Overviews of the topic area

 • Welcome, outline of Protein 2.0, practical information, and introduction of panelists – Rob Burton and Mads Dahl Gjefsen, Ruralis
 • The science of cellular agriculture-cultured meat and precision fermentation – Sissel Rønning, Nofima
 • Building a global industry: progress in the sector in 2022 – Rob Burton, Ruralis

10:10-10:20: Break

10:20-11:30: Project results and reactions from panelists

 • Maybe this is something good? Consumer responses to cultured proteins – Christian A. Klöckner, NTNU
 • How do Norwegian dairy, aquaculture, and meat industry actors view cultivated protein? Findings from an interview study – Mads Dahl Gjefsen, Ruralis
 • Comments from panelists (Sissel Rønning, Nofima; Trond Einar Pedersen, Norges forskningsråd; Anne Cathrine Whist, TINE; Siri Martinsen, NOAH) and open Q&A

11:30-12:30: Lunch

12:30-14:10: Project results and reactions from panelists

 • Technological disruptions to farming systems: How big can they get? – Hugh Campbell, University of Otago
 • Effects on Norwegian agriculture – Klaus Mittenzwei, Ruralis
 • Potential implications of cultivated proteins for Norwegian agriculture – Richard Helliwell, Ruralis
 • Scenarios of future change in Norway: results of an agent-based model – Gary Polhill and Nick Roxburgh, The James Hutton Institute
 • Strategies proposed by Norwegian food producers – Mads Dahl Gjefsen, Ruralis
 • Comments from panelists (Sissel Rønning, Nofima; Trond Einar Pedersen, Norges forskningsråd; Anne Cathrine Whist, TINE; Siri Martinsen, NOAH) and open Q&A

14:10-14:25: Break

14:25-15:50: Group discussions and workshop: Reactions, needs, and input to strategy and policy recommendations

End by 16:00

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.