Ansatte

Ansatte / Forskere / Lillian Hansen (sluttet januar 2020)

Lillian Hansen (sluttet januar 2020)

Stipendiat/Forsker - Master i statsvitenskap

Lillian Hansen er ansatt som doktorgradsstipendiat og forsker III ved RURALIS på prosjektet “Biosmart – Managing the transition to a smart bioeconomy”, finansiert av Forskningsrådet.

Tidligere universitetslektor ved institutt for sosiologi og statvitenskap, og rådgiver i Norsk pasientregister.

Tematisk interesserer Lillian seg for utvikling av en bioøkonomi i Norge, som inkluderer et bredt spekter av aktører, ressursene de har til disposisjon, og hvordan dette gir de ulike aktørene makt til å gjøre bærekraftig endring.

Metodisk har hun erfaring fra intervju, case-studie, survey, statistiske analyser. Akkurat nå jobber Lillian med forberedelse av ulike foresight-øvelser.