Ansatte

Ansatte / Forskere / Richard Helliwell

Richard Helliwell

Seniorforsker - PhD (ruralsosiologi)

Richard Helliwell er seniorforsker ved Ruralis i Trondheim. Richards forskning dekker en rekke temaer i grensesnittet mellom miljø, landbruk, vitenskapelige og politiske spørsmål. Dette inkluderer blant annet de sosiale og etiske dimensjonene ved redigering av plantegenom (CRISPR), antimikrobiell resistens i husdyr, dyrehelse og dyrevelferd, og ulike konsekvenser av bioøkonomien for landbrukssektoren og rurale områder mer generelt. Han fullførte sin doktorgrad i 2016 ved University of Nottingham. Siden han kom til Ruralis i mai 2020 har han initiert og ledet LIMBO -prosjektet om scenarioplanlegging for å møte nye risikoer for antimikrobiell resistens i norsk husdyrhold. Han var med å utvikle og siden lede SYNAGRI -prosjektet om integrering av bioøkonomien med regionale matsystemer. Andre forskningsaktiviteter inkluderer arbeid med cellulært landbruk (ARRIVAL), sosial bærekraft i norsk landbruk innenfor den grønne omstillingen (AGRISOCIAL) og etterlevelse av regelverk for dyrevelferd (WELFARM).