Forskere

Richard Helliwell

Forsker - PhD (sosiologi og sosialpolitikk)

Kontorsted: Trondheim

Last ned CV

Richard Helliwell er født og oppvokst i Storbritannia før han flyttet til Norge for å tiltrede sin nåværende stilling på Ruralis. Han fullførte sin doktorgrad «Imagining Biofuels – Building Agricultural Supply Chains in UK: En sammenligning av Storbritannias politiske forventninger med perspektiver på gården» i 2016 ved University of Nottingham. Etter det jobbet han ved University of Nottingham fra 2017 til 2020 som post.doc og deretter assisterende professor. Hans forskning og undervisning dekker en rekke temaer på miljø-, landbruks-, vitenskap- og politikkgrensesnitt. Dette har tidligere inkludert sosiale og etiske dimensjoner av redigering av planter, antimikrobiell motstand, dyrehelse og velferd, nye bioenergiforsyningskjeder og ansvarlig forskning og innovasjon (RRI). Han begynte i Ruralis som forsker i mai 2020.