Ruralis skal delta i EU-prosjektet AgriLink som forskningspartner. Prosjektet har som mål å stimulere til mer bærekraftig europeisk jordbruk gjennom å få bedre forståelse av rådgiving og beslutningsstøtte overfor bønder.

Prosjektet bygger på en forutsetning om at hele spekteret av rådgiverorganisasjoner må tas med i vurderingen av tjenestetilbudet og spredning og gjennomføring av innovasjon.

AgriLink-prosjektet går ut på å analysere og forbedre gårdsrådgiving i åtte innovasjonsområder som kombinerer utfordringer som er identifisert i EUs strategi for forskning og innovasjon i jordbruket. En viktig basis er at AgriLink bygger på innsikter og erfaringer fra både forskning og praksis.

Metodene som tas i bruk kombinerer teoretisk innsikt med nyskapende forskningsmetoder som er bygget på tverrfaglighet og en tilnærming til flere aktører, fra perspektivet til enkeltpersoner og organisasjoner som bønder etterspør tjenester fra og utveksler kunnskap med. Analyser skal utføres i 26 utvalgte europeiske regioner. En sosioteknologisk scenarieutvikling vil bli brukt til å utforske overgangsmuligheter i retning av et mer bærekraftig jordbruk.

Videre vil nyutviklede rådgivingsmetoder og nye former for involvering gjennom forskningspraksis vil bli vurdert og videreutviklet i såkalte «levende laboratorium» der bønder, rådgivere og forskere jobber sammen.

3 europeiske land deltar i prosjektet, som koordineres av Pierre Labarthe ved INRA i Frankrike. Bidragsyterne er forskere innenfor ulike disipliner, som institusjonell økonomi, innovasjonsstudier, AKIS-studier og nettverkssosiologi. I tillegg bidrar rådgivere fra offentlige, private og bonde-eide organisasjoner.

Deltakere fra rådgivingssektoren vil være aktive i kvalitetssikring og formidling av resultater for å sikre at alle prosjektresultatene er både vitenskapelig forsvarlige og praktisk anvendelige.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.