AgriLink: Kunnskap i jordbruket. Kople bønder, rådgivere og forskere for å forsterke innovasjon

Ruralis skal delta i EU-prosjektet AgriLink som forskningspartner. Prosjektet har som mål å stimulere til mer bærekraftig europeisk jordbruk gjennom å få bedre forståelse av rådgiving og beslutningsstøtte overfor bønder.

Pixelated EU
Illustrasjon: Colourbox

Prosjektet bygger på en forutsetning om at hele spekteret av rådgiverorganisasjoner må tas med i vurderingen av tjenestetilbudet og spredning og gjennomføring av innovasjon.

AgriLink-prosjektet går ut på å analysere og forbedre gårdsrådgiving i åtte innovasjonsområder som kombinerer utfordringer som er identifisert i EUs strategi for forskning og innovasjon i jordbruket. En viktig basis er at AgriLink bygger på innsikter og erfaringer fra både forskning og praksis.

Metodene som tas i bruk kombinerer teoretisk innsikt med nyskapende forskningsmetoder som er bygget på tverrfaglighet og en tilnærming til flere aktører, fra perspektivet til enkeltpersoner og organisasjoner som bønder etterspør tjenester fra og utveksler kunnskap med. Analyser skal utføres i 26 utvalgte europeiske regioner. En sosioteknologisk scenarieutvikling vil bli brukt til å utforske overgangsmuligheter i retning av et mer bærekraftig jordbruk.

Videre vil nyutviklede rådgivingsmetoder og nye former for involvering gjennom forskningspraksis vil bli vurdert og videreutviklet i såkalte «levende laboratorium» der bønder, rådgivere og forskere jobber sammen.

3 europeiske land deltar i prosjektet, som koordineres av Pierre Labarthe ved INRA i Frankrike. Bidragsyterne er forskere innenfor ulike disipliner, som institusjonell økonomi, innovasjonsstudier, AKIS-studier og nettverkssosiologi. I tillegg bidrar rådgivere fra offentlige, private og bonde-eide organisasjoner.

Deltakere fra rådgivingssektoren vil være aktive i kvalitetssikring og formidling av resultater for å sikre at alle prosjektresultatene er både vitenskapelig forsvarlige og praktisk anvendelige.

Nyheter

Vekstskifte

Samarbeid gir mer fruktbart vekstskifte i jordbruket

Vekstskifte betyr å skifte mellom å dyrke ulike vekster på samme jordstykke. Et variert vekstskifte har positiv effekt…

Les mer
Rådgivning

Å utvikle råd med langt perspektiv

Mange bønder grubler på hva de skal gjøre framover – nyinvestering, vedlikeholde eller nedtrapping. Fra Trendundersøkelsen i 2020…

Les mer
Renate deltar på idedugnad

Levende laboratorium

I prosjektet AgriLink skal arbeidsmåten “Living lab” brukes for å styrke innovasjoner i jordbruket med blant annet involvering…

Les mer

Publikasjoner

  • Artikkel

2023

A-1/23 Advancing AKIS with assemblage thinking

Bidragsytere: Lee-Ann Sutherland Anda Adamsone-Fiskovica Boelie Elzen Alexandros Koutsouris Catherine Laurent Pierre Labarthe
  • Artikkel

2022

A-7/22 Living Labs as an Approach to Strengthen Agricultural Knowledge and Innovation Systems

Bidragsytere: Jorieke Potters Kevin Collins Herman Schoorlemmer Emils Kilis Andy Lane Heloise Leloup

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.