Dette prosjektet studerer nye strategier for avl, hygiene, helse og driftsledelse i automatiske melkingssystemer (AMS). Det skal kombinere data fra Husdyrkontrollen med informasjon fra melkeroboter og sensorer.

Målet er å utvikle bedre fôring og systemer for overvåking av energibalanse, helse og reproduksjon, samt for å avle frem dyr som er bedre tilpasset fremtidens fjøssystemer. Videre tar prosjektet sikte på å kartlegge utfordringer ved bruk av melkerobot knyttet til bøndenes helse, miljø og sikkerhet, gårdens økonomi og andre driftsforhold av betydning for tilpasning til et mer teknologidrevet husdyrhold. Prosjektet ledes av NMBU med en rekke partnere, inklusive Bygdeforskning.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.