AMS Melkerobot: Nye strategier for avl, fôring, hygiene, helse og driftsledelse i automatiske melkingssystemer (AMS)

Dette prosjektet studerer nye strategier for avl, hygiene, helse og driftsledelse i automatiske melkingssystemer (AMS). Det skal kombinere data fra Husdyrkontrollen med informasjon fra melkeroboter og sensorer.

Kvinnebonde rydder i matfatet til kyrne
Foto: Colourbox

Målet er å utvikle bedre fôring og systemer for overvåking av energibalanse, helse og reproduksjon, samt for å avle frem dyr som er bedre tilpasset fremtidens fjøssystemer. Videre tar prosjektet sikte på å kartlegge utfordringer ved bruk av melkerobot knyttet til bøndenes helse, miljø og sikkerhet, gårdens økonomi og andre driftsforhold av betydning for tilpasning til et mer teknologidrevet husdyrhold. Prosjektet ledes av NMBU med en rekke partnere, inklusive Bygdeforskning.

Prosjektdetaljer

Kontaktperson

Prosjektperiode

16/06/2015 - 16/06/2019

Prosjektnr

6336

Samarbeidspartnere

NMBU (prosjektleder), NIBIO (tidl. Bioforsk), Tine, NOFIMA, Geno, DeLaval

Finansiering

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri, Tine og Geno

Nyheter

Melkerobot

Melkeroboten er med og forandrer norsk melkeproduksjon

I perioden fra 2000 til 2018 har det skjedd store endringer i norsk melkeproduksjon. Gjennomsnittlig antall melkekyr pr…

Les mer
Melkebonde med robot

Melkeroboten gir ikke bedre likestilling i husarbeidet

Kvinnelige partnere av gårdbruker og kvinnelige gårdbrukere har tradisjonelt hatt en større andel av oppgaver knyttet til hjem…

Les mer
Melkebonde med robot

Slik er hverdagen med melkeroboten

Rapporten er en del av prosjektet «Nye strategier for avl, fôring, hygiene, helse og driftsledelse i automatiske melkesystemer…

Les mer
Gårdsbruk Foto: Colourbox

Bøndenes løp på tredemøllene

Tredemølle er i dag mest kjent som løpebrett hvor du selv kan regulere hastigheten etter eget forgodtbefinnende. Opprinnelig…

Les mer

Publikasjoner

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.