Landbrukets rolle som kulturbærer – norsk kunnskapsstatus. Forprosjekt

Målsettingen med forprosjektet  er å syntetisere og videreutvikle kunnskap fra eksisterende og pågående forskningsbasert arbeid for å tydeliggjøre forholdet mellom et aktivt landbruk og landbrukets rolle som kulturbærer. Dette syntesearbeidet skal kunne fungere som en kunnskapsbasis over hva som er kjent/etablert kunnskap og skal kunne få direkte anvendelse for forvaltning og forskning. Samtidig skal arbeidet representere et grunnlag for etablering av et større forskningsprosjekt som omhandler de sentrale kunnskapsbehov som fokuseres. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

Nyheter

Karbonmat teamet

Kick-off møte med Karbonmat-prosjektet i Trondheim

Målet for prosjektet er å utvikle bærekraftige forretningsmodeller som bidrar til sunn jord, fangst av klimagassutslipp, bedre biologisk…

Les mer
Kompostvending Buskerud Gård

“Carbon farming with a focus on soil carbon sequestration, the role of law”- Gjesteforelesning med Professor Dr. Jonathan Verschuuren

Møtelenke Microsoft Teams: Klikk her for å bli med i møtet Abstract I will introduce the current legal…

Les mer
Kompostvending Buskerud Gård

Nytt prosjekt: Ny jordbearbeiding binder mer karbon og gir bedre jordhelse

Skrevet av Bjørg Bruset, kommunikasjonssjef NINA for Ruralis. Verden står overfor store utfordringer knyttet til klima, natur og…

Les mer
Pløying av åker

I dag 5.12 feirer vi den internasjonale jorddagen

Karbonmat er et nytt forskningsprosjekt som Ruralis leder, og som er finansiert av Forskningsrådet. Prosjektet starter opp nå…

Les mer

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.