Målsettingen med forprosjektet  er å syntetisere og videreutvikle kunnskap fra eksisterende og pågående forskningsbasert arbeid for å tydeliggjøre forholdet mellom et aktivt landbruk og landbrukets rolle som kulturbærer. Dette syntesearbeidet skal kunne fungere som en kunnskapsbasis over hva som er kjent/etablert kunnskap og skal kunne få direkte anvendelse for forvaltning og forskning. Samtidig skal arbeidet representere et grunnlag for etablering av et større forskningsprosjekt som omhandler de sentrale kunnskapsbehov som fokuseres. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.