Målet med prosjektet NØFF er å fremskaffe og formidle kunnskap om norsk produksjon av økologisk fôr som vil bidra til å sikre proteinforsyningen i økologisk svinehold i henhold til nytt økologiregelverk.

Tiltakene i prosjektet er å fremskaffe og formidle kunnskap om 1) dyrkningsteknikk på høstoljevekster, 2) prosessering av bladprotein fra kløvergrasblandinger, 3) beregning av fôrrasjoner med 30 % eller 100 % norskproduserte råvarer, 4) lønnsomhet ved produksjon av proteinfôr og slaktesvin, og 5) utfordringer og mulighetsrom i verdikjeden ved tilpasning til nytt regelverk. Prosjektet vil gi anbefalinger basert på økonomiske kalkyler og gi en vurdering av utfordringer og muligheter i verdikjeden. NIBIO (prosjektleder), Norsk senter for økologisk landbruk, Ruralis, Norsk Landbruksrådgiving og Felleskjøpet Fôrutvikling vil samarbeide om det treårige prosjektet.

Prosjektet vil formidle ny kunnskap til næringen via veiledningsvideoer, fagdager og skriftlig materiell.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.