NØFF – Norskprodusert økologisk fôrprotein til svin

Målet med prosjektet NØFF er å fremskaffe og formidle kunnskap om norsk produksjon av økologisk fôr som vil bidra til å sikre proteinforsyningen i økologisk svinehold i henhold til nytt økologiregelverk.

Foto: Ruralis
Foto: Ruralis

Tiltakene i prosjektet er å fremskaffe og formidle kunnskap om 1) dyrkningsteknikk på høstoljevekster, 2) prosessering av bladprotein fra kløvergrasblandinger, 3) beregning av fôrrasjoner med 30 % eller 100 % norskproduserte råvarer, 4) lønnsomhet ved produksjon av proteinfôr og slaktesvin, og 5) utfordringer og mulighetsrom i verdikjeden ved tilpasning til nytt regelverk. Prosjektet vil gi anbefalinger basert på økonomiske kalkyler og gi en vurdering av utfordringer og muligheter i verdikjeden. NIBIO (prosjektleder), Norsk senter for økologisk landbruk, Ruralis, Norsk Landbruksrådgiving og Felleskjøpet Fôrutvikling vil samarbeide om det treårige prosjektet.

Prosjektet vil formidle ny kunnskap til næringen via veiledningsvideoer, fagdager og skriftlig materiell.

Publikasjoner

  • Rapport

2024

R-7/23 Muligheter og utfordringer for økt produksjon av økologisk svinefôr

Bidragsytere:
Om resultatet

Denne rapporten inngår i prosjektet «Norskprodusert økologisk fôrprotein til svin» (NØFF). Resultatene av undersøkelsen viser at det er praktiske, økonomiske og politiske barrierer som gjør det mindre aktuelt for bønder å bruke egenproduserte plantevekster til å fôre egne husdyr. Dette innebærer at det kan kreve merarbeid, det er usikkerhet rundt det å opprettholde en jevn kvalitet på fôret, det kan være mer økonomisk gunstig å levere plantevekstene til en fôrprodusent for deretter å kjøpe inn ferdigprodusert fôr til egne husdyr på grunn av ordninger som prisnedskriving på korn, eller at det å produsere matkorn gir en større økonomisk gevinst.

Link to Cristin

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.