Mellom fjellet og innmarka ligger utmarka. Et sær-skandinavisk begrep som vitner om stedegne kjennetegn ved det fysiske så vel som det mentale landskapet

I tusenvis av år har utmarka blitt sett på som en utvida del av gardsbruka og inngått som en viktig del av bondefamiliens husholdsøkonomi. Men tida og tilhøva som det heter i fjellova endrer seg. Bondefamiliene er færre og landbruket så vel som andre brukere ser på utmarka med andre øyne. Gruvedrift, vindkraftutbygginger og en økende og endret fritidsbruk i form av hyttebygging og et vell av friluftslivsaktiviteter er noen av aktivitetene som i møte med etablert utmarksbruk og naturverdier skaper nye utfordringer som verken de kulturelle eller de institusjonelle omgivelsene er skodd for å handtere. I dette prosjektet skal vi gjennom et helhetlig blikk på utmarka undersøke a) hvordan utmarksforvaltningen kan planlegge og forvalte kumulative effekter av en rekke ulike endringer i bruken av utmarka, b) den sosiale bærekraften og tilliten til dagens utmarksforvaltning i lokalsamfunnene og c) hvordan forvaltningen best kan håndtere interessekonflikter i utmarka.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.