Foto: Ragna B. Winge
Foto: Ragna B. Winge

Norsk utmark i endring: Mellom tradisjonelt landbruk, moderne konsum og grønn industrialisering (GOVOUT)

Mellom fjellet og innmarka ligger utmarka. Et sær-skandinavisk begrep som vitner om stedegne kjennetegn ved det fysiske så vel som det mentale landskapet

I tusenvis av år har utmarka blitt sett på som en utvida del av gardsbruka og inngått som en viktig del av bondefamiliens husholdsøkonomi. Men tida og tilhøva som det heter i fjellova endrer seg. Bondefamiliene er færre og landbruket så vel som andre brukere ser på utmarka med andre øyne. Gruvedrift, vindkraftutbygginger og en økende og endret fritidsbruk i form av hyttebygging og et vell av friluftslivsaktiviteter er noen av aktivitetene som i møte med etablert utmarksbruk og naturverdier skaper nye utfordringer som verken de kulturelle eller de institusjonelle omgivelsene er skodd for å handtere. I dette prosjektet skal vi gjennom et helhetlig blikk på utmarka undersøke a) hvordan utmarksforvaltningen kan planlegge og forvalte kumulative effekter av en rekke ulike endringer i bruken av utmarka, b) den sosiale bærekraften og tilliten til dagens utmarksforvaltning i lokalsamfunnene og c) hvordan forvaltningen best kan håndtere interessekonflikter i utmarka.

Prosjektdetaljer

Prosjektnr

6602

Prosjektperiode

01/01/2020 - 31/12/2023

Samarbeidspartnere

NIBIO, Nordlandsforskning, NMBU, Universitetet, Det Juridiske Fakultet (UIO), NINA, NTNU, Umeå Universitet, Telemarksforskning

Finansiering

Norges Forskningsråd

Nyheter

Sauer på beite i utmarka Foto: Colourbox

«Vi lover et helvete» – om vi ikke forvalter utmarka bedre

«Vi lover et helvete» er NRKs strålende serie om ungdommene Elin og Daniel som forelsker seg tvers over de…

Les mer
Eirik Magnus Fuglestad

Kronikk: Grunnrenta og det grøne skiftet i dei norske distrikta

Grunnrente, svevar mykje rundt i den norske offentigheita i desse dagar, og er nemnd i samband med både…

Les mer
Farmers with a calculator

Kvifor kastar ikkje den norske jordbruksjorda av seg noko grunnrente?

Det som det har vore mest snakk om i denne samanhengen er løn til arbeid og avkastning på eigenkapitalen,…

Les mer
Book - Anthropological perspectives on Environmental Communication

Kunne vi unngått vindkraftkonflikter med bedre konsekvensanalyser?

Forvaltning og politikk rundt norsk natur skal være kunnskapsbasert. En viktig faktor er den rollen konsekvensanalyser har, og…

Les mer

Hva er innafor i utmarka?

I tusenvis av år er utmarka blitt sett på som en utvidet del av gårdsbrukene og gått inn…

Les mer

Publikasjoner

  • Artikkel

2023

A-3/23 Då utmarka fekk grunnrenteverdi: om korleis ei meir aktiv forvaltning av grunnrenta frå utmarksressursane kan bidra til sosial berekraft mellom sentrum og periferi

Bidragsytere:
  • Artikkel

2021

A-26/21 A river runs through the landscape: Everyday use in an ever changing environment

Bidragsytere: Vegard Gundersen Margrete Skår Berit Köhler

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.