Rådhuset Vingelen tar pulsen på bonden

Rådhuset Vingelen tar pulsen på den norske bonden. De analyserer nemlig trendundersøkelsen som annet hvert år sendes til et utvalg norske bønder.

I fjor gikk Rådhuset Vingelen inn i et strategisk samarbeid med det som da het Norsk senter for bygdeforskning, men som senere har skiftet navn til Ruralis (Institutt for rural- og regionalforskning).

Undersøkelsen Trender i norsk landbruk har vært gjennomført siden 2002, og 1500-1700 gardbrukere er med. Undersøkelsen tar for seg en rekke tema, og gir et bilde av utviklingen over tid. Kompetanse, rekruttering, leiejord, samvirke, tilleggsnæringer, rovdyr og utmarksbeite, økonomi, identitet og stolthet er noen eksempler på tema som kan inngå i analysene.

Undersøkelsen ble sist gjort i 2016. Men i løpet av sommeren kommer ferske analyser, basert på undersøkelsen som sendes ut i januar i år.

– Vår oppgave er å lage populærvitenskapelige rapporter, forklarer prosjektleder og seniorrådgiver Hege Hovd, som er glad for å få bruke forskerkompetansen sin.

Les mer