Egil Petter Stræte
Egil Petter Stræte

Poster: Slik kan norsk landbruk få mer ut av rådgivninga

Forskningsprosjektet Kompetent bonde la frem flere av funn, som kan forbedre norsk landbruk, under årets NIBIO-konferanse.

Temaet for posteren er: Kompetent bonde – forbedring av bønders kompetanse gjennom mer effektiv samhandling mellom bonde, veileder og forsker.

Posteren kan du laste ned her.