Illustrasjonsbilde: Colourbox
Illustrasjonsbilde: Colourbox

Forskning skal styrke unge bønders psykiske helse

Styrking av unge bønders psykiske helse er målet for Ruralis' nye forskningsprosjekt.

Prosjektet heter “Bønder og psykisk helse”.

– For å sikre et bærekraftig landbruk i Norge, trenger vi friske og sterke bønder. Vi håper prosjektet kan øke kunnskapsnivået om psykisk helse blant unge bønder, slik at de selv kan forstå hvilke grep de kan ta for en bedre hverdag, forteller Brit Logstein, som er forsker hos Ruralis.

En studie gjennomført av SSB viser at fra 1995 til 2002 gikk bøndenes mental velvære og selvfølelse ned, som kan forklares med at bønder føler seg mer marginalisert som yrkesgruppe, følelsen av manglende anerkjennelse fra storsamfunnet, og at ensomhet har blitt et større problem.

På vei inn i yrket

Ruralis’ jobb er å studere hva bøndene opplever som utfordrende i sitt yrke, og utvikle og gjennomføre tiltak som kan fremme god psykisk helse. Forskerne skal fokusere på unge bønder i alderen 18 til 30 år som er på vei inn i yrket.

– Stress trekkes frem som et gjennomgående problem i yrket, og både norske og internasjonale studier viser at bønder ser ut til har større risiko for å oppleve psykisk uhelse, sier Logstein.

Unge mennesker som har valget mellom å ta over gården eller gjøre noe annet, kan være i en vanskelig situasjon.

– Gården kan ha vært i familien i flere generasjoner, som skaper en pliktfølelse, samtidig som mange kan kjenne på om det er dette de virkelig ønsker for seg selv og familien.

Mentorordning, seminar om psykisk helse og egen nettside

Som en del av prosjektet skal Mental helse Ungdom i samarbeid med Norges Bondelag utvikle en mentorordning for unge bønder, der eldre og erfarne bønder kobles inn i ordningen.

– I min forskning fant jeg at bekymringene for økonomi og tidspress sank når bøndene ble eldre, etter vi har kontrollert for inntekt og tidsbruk på bruket. Eldre bønder har også viktige erfaringer de kan dele med de som er nye i yrket, forteller Logstein.

I tillegg skal forskerne i prosjektet utvikle en nettside for unge bønder. Nettsiden vil gi kunnskap om psykisk helse, ensomhet sett i sammenheng med å være bonde, og gi et forum der bønder kan dele erfaringer på en anonym og enkel måte. I samarbeid med Norges Bygdeungdomslag, så skal Mental Helse Ungdom arrangere lokale seminar for ungdom som har tatt over gård.

– Vi ved Ruralis har ansvar for å evaluere hvordan et slikt tiltak evner å fremme mental helse og forebygge mentale utfordringer hos unge bønder. Det vil skje i form av kvalitative intervju av utvalgte deltagere, både underveis og til slutt i prosjektet.

Prosjektet skal vare frem til desember 2019. Prosjektet eies og ledes av Mental helse ungdom, og prosjektleder er Ivar Erik Ree. Andre samarbeidspartnere er Norges Bygdeungdomslag, Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke. Prosjektet er finansiert av Extrastiftelsen.