Gruppearbeid
Gruppearbeid

Tar med lokale bønder i forskninga

Innføring av ny landbruksteknologi i utviklingsland krever mer enn at teknologien plasseres der. Lokale tilpasninger og koblinger mellom ulike typer kunnskap kan utgjøre forskjellen mellom suksess og fiasko.

Det viser en ny artikkel om solfangere i Mosambik. Solfangere bruker varmen fra sola til å konservere frukt til syltetøy- og juiceproduksjon. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med lokale bondeorganisasjoner, og med forskere fra en rekke disipliner.

– Samarbeid mellom forskere og de som skal bruke teknologien gjør at vi kan se hvilke behov de lokale bøndene har. Dette gjør vi ved å kombinere bøndenes praktiske kunnskaper med vår vitenskapelige inngang. Vi kan da utvikle ny teknologi som er optimal fra et teknisk perspektiv, og som er fleksible og tilpassa lokale forhold, forklarer Pia Otte, som er hovedforfatter bak den ferske forskningsartikkelen.

Det nye med solfangerne som testes ut i forskningsprosjektet, er at det benyttes membranposer for å lagre sitrusfrukten.

– Membranposene gjør at råte og insekter ikke ødelegger juicen og syltetøyet før den kan spises eller selges. I første omgang er det sitrusfrukt som anvendes, forteller Otte.

Prosjektet er leda fra Lunds Universitet i Sverige, og er finansiert av Forskningsrådet Formas fra Sverige. SOLTØRK-forskerne samarbeider med Eduardo Mondlane Universitetet i Maputo i Mosambik, som over mange år har jobbet med de to lokale bondeorganisasjonene som er involvert i prosjektet.

Fattigdomsbekjempelse

Økt kunnskap i landbruket har stort potensial for å styrke matproduksjonen, og slik bekjempe fattigdom i utviklingsland.

– Landbruk er ofte ekstra viktig i utviklingsland. Sammen kan vi skape en felles kunnskap om teknologiinnføring, som forskere kan bruke på annen teknologi, forklarer Otte.

Forskere har studert Inhambane provinsen i Mosambik, hvor 25 til 40 prosent av sitrusfruktavlingene tapes.

– Mange sulter fordi så mye av maten råtner før de får plukka eller videreforedla frukten. I utgangspunktet gir jorda nok mat til at alle skal ha nok å spise, sier Otte.

Samfunnet påvirkes av ny teknologi

Forskningsprosjektet har vist at teknologi har flere samfunnseffekter og at samfunnet påvirker teknologien.

– Teknologien påvirker kvinner og menn på ulike måter. Derfor er det viktig å ha med også kvinnene i dialog ved innføring av ny teknologi. De har ofte andre og ulike kunnskaper, arbeidshverdag og ressurser enn mennene, noe vi må ta hensyn til når vi studerer hvordan ny teknologi kan brukes i et samfunn.

Gruppearbeid kvinner

Gruppearbeid kvinner

Metodene som er brukt for å ta vare på frukt har flere utfordringer.

– En metode de har brukt er å for eksempel kutte en banan i små stykker, som du så legger direkte i sola. Men da kommer frukten direkte i kontakt med insekter siden den ikke er beskyttet. Membranposene gjør det mulig å bruke sitrusfrukt, og ikke bare harde frukter som banan, for å tørke frukt samtidig som frukten er beskyttet, forteller Otte.

Samarbeid for å skape en helhet

Solfangere er ikke ny teknologi. Det nye forskerne bidrar med i prosjektet er membranposer. For at membranposene skal være mulig å bruke for lokalbefolkninga, må forskerne gjøre tilpasninger fra tegnebordet.

– Utforminga må tilpasses samfunnet rundt. En endring som er gjort, er at glasset i solfangeren ble bytta med plast, fordi glass blir fortere ødelagt og det er vanskelig å få tak i nytt. Ved å bruke plast kan bøndene selv reparere solfangeren, trekker Otte frem som eksempel.

Forskningsprosjektet har med teknologer, naturvitere og samfunnsvitere, som gjør at vi mye bedre kan se helheten rundt teknologiutvikling i utviklingsland.

– Samtidig utfordres vi fordi forskere fra helt ulike disipliner bruker forskjellige akademiske språk og begreper.

En annen utfordring er at slike forskningsprosjekt kan bli for stedsspesifikke.

– Et problem med å fokusere på et enkelt sted med en enkelt teknologi, er at funnene kan bli veldig stedsspesifikke. Samtidig er det mye å lære om hvordan man må se på helheten og kontekst når man innfører og utvikler ny teknologi, også utenfor Inhambane, avslutter Otte.