Rundballer
Rundballer Foto: Colourbox

Traktoreggene har effektivisert landbruket

Først var rundballene med gress bare en midlertidig løsning. Etter hvert har kombinasjonen rundballepresse og melkerobot bidratt til et mer effektivt landbruk.

Du har sikkert sett de hvite «traktoreggene» som ligger rundt i landskapet om sommeren. De fleste er klar over at det er gress inne i det som på fagspråket heter siloballer eller rundballer, men trolig er det langt færre som vet at disse ballene har vært med på å endre det norske landbruket radikalt.

Rimelige og fleksible baller

– For mange bønder ble rundballepressa en midlertidig løsning på et vedvarende problem. De brukte rundballene som en relativt rimelig og fleksibel metode for å høste og lagre mer gress, uten at de trengte å investere i nye siloer eller bygninger, sier Ruralis-forsker Eirik Magnus Fuglestad.

I en ny artikkel i tidsskriftet «Journal of Rural Studies» forteller forskerne Eirik Magnus Fuglestad, Jostein Vik, Terje Finstad og Roger Søraa historien om hvordan rundballepressa som teknologi gradvis har kommet inn i landbruket, og hvordan denne teknologien har fått konsekvenser som få hadde sett for seg da den kom.

De gårdsbrukene som er igjen blir stadig større. Særlig gjelder det melkebruk, og mange har investert i melkerobot. Samtidig har flere og flere anskaffet ei rundballepresse.

Flere kyr og mer fôr

– Her kan vi si at to teknologier går i tandem: Melkeroboten og rundballepressa. Med robot må bonden ha flere kyr og dermed mer fôr. Dette fôret kommer fra leid eller kjøpt jord, ofte et stykke unna gården. Da er det mest praktisk å lagre gresset i rundballer, forklarer Fuglestad.

Slik har rundballene vært med på å sementere den bruksstrukturen vi har i dag, der nesten halvparten av jorda i drift er leiejord. Dette hadde ikke vært mulig uten rundballepressa. Den er et eksempel på en teknologi som har fått store og vidtrekkende konsekvenser, og som ikke var tilsiktet hos den enkelte bonde da de tok den i bruk.

– Når du kjører langs veien sommers tid og ser de hvite ballene ligge ved veien, på gårdstunene og på jordene, da kan du tenke at i disse ballene ligger en av de sterkeste trendene vi har sett i jordbruket pakket inn: Med stadig større bruk og mer leiejord, sier Eirik Magnus Fuglestad.