Laksefôr kan bli menneskemat
Ruralis skal se på fôrsystemet til husdyrhold i jordbruket og oppdrett av laks Foto: Colourbox

Avspark for utvikling av nye løsninger i fôrsystemet

Det ble et virtuelt avspark for det nye store samarbeidsprosjektet Susfeed - Bærekraftig norsk fôrproduksjon. Prosjektet vil gi svar på noen av utfordringene den nye regjeringen har reist i Hurdalsplattformen.

Møtet ble avholdt virtuelt nå i desember, etter at koronasituasjonen tilsa at et fysisk oppstartsmøte ikke lot seg gjennomføre. Energien og engasjementet blant de opp mot 50 deltagerne var likevel høyt, og alt ligger til rette for et videre samarbeid som både er faglig innovativt og høyst aktuelt for politikk og næring.

Prosjektet

Susfeed ledes av Ruralis og vil i perioden 2021-2025 utvikle en inngående forståelse av fôrsystemet til husdyrhold i jordbruket og oppdrett av laks. Hovedspørsmålet er hvordan fôr kan høstes, produseres, bearbeides og distribueres for å møte de økende og skiftende behovene til Norges jordbruks- og havbrukssektorer. Hvilke nye fôrkilder kan være realistiske å ta i bruk og hvor bærekraftig vil det være? Mange av prosjektdeltagerne har blitt involvert gjennom et forprosjekt.

Partnerne

I løpet av avsparksmøtet fikk partnerne anledning til å presentere seg og fortelle om sine ulike innganger til den norske fôrverdikjeder. På møtets første dag ble det introduksjoner fra blant andre prosjektleder Egil Petter Stræte ved Ruralis og hver av de totalt 18 brukerpartnerne i prosjektet. På andre dag diskuterte deltagerne hver av de fem arbeidspakkene i prosjektet og hvordan oppgaver best kan koordineres og gjennomføres. Til slutt ga deltagerne innspill til prosjektets logo og grafiske profil, som utformes av partnere ved SINTEF. Prosjektet har allerede vekket interesse i næringen og vil bli synlig på relevante arenaer fremover.

Finansiering

Prosjektet finansieres av Norges forskningsråd og inkluderer et bredt spekter av samarbeidspartnere, 24 i alt. Næringspartnere og andre interessenter  i fôrverdikjeder er representert, foruten forskningspartnere fra Ruralis, NIBIO, SINTEF Ocean og SINTEF Digital, samt internasjonale rådgivere og forskningsmiljøer ved bl.a. Wageningen UR og Aarhus Universitet.

Prosjektet kan følges via Ruralis sine prosjektnettsider (https://ruralis.no/prosjekter/susfeed-baerekraftig-norsk-forproduksjon/) og via en egen Facebook-gruppe (https://www.facebook.com/groups/susfeed).