Formålet med SUSFEED er å utvikle en inngående forståelse av fôrsystemet til husdyrhold og oppdrett av laks: Hvordan fôr kan høstes, produseres, bearbeides og distribueres for å møte de økende og skiftende behovene til Norges jordbruks- og havbrukssektorer.

Vi anvender et systemperspektiv for å kartlegge det innenlandske fôrsystemet, og ved hjelp av en systemmodell vil vi foreta miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraftsvurderinger. SUSFEEDs tverrfaglige team involverer forskere fra samfunnsvitenskap, biologi, agronomi, ernæring og teknologi, og vi jobber tett med 18 næringspartnere, interessenter og andre interessegrupper som er involvert i fôrverdikjeden. Vår primære leveranse vil være en modell av det norske fôrforsyningssystemet med oversikt over potensielle innenlandske fôringredienser, deres potensiale for industriell oppskalering og bærekraft. Dette vil gi et grunnlag for etablering av et fremtidig fôrproduksjonssystem som opererer på tvers av sektorer og inkluderer potensielt banebrytende teknologier og innovasjon de neste tiårene. Prosjektet er under etablering.

 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg, enten det er å komme i direkte kontakt med ansatte eller finne annen relevant informasjon.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.