SUSFEED – Bærekraftig norsk fôrproduksjon

Formålet med SUSFEED er å utvikle en inngående forståelse av fôrsystemet til husdyrhold og oppdrett av laks: Hvordan fôr kan høstes, produseres, bearbeides og distribueres for å møte de økende og skiftende behovene til Norges jordbruks- og havbrukssektorer.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Vi anvender et systemperspektiv for å kartlegge det innenlandske fôrsystemet, og ved hjelp av en systemmodell vil vi foreta miljømessige, sosiale og økonomiske bærekraftsvurderinger. SUSFEEDs tverrfaglige team involverer forskere fra samfunnsvitenskap, biologi, agronomi, ernæring og teknologi, og vi jobber tett med 18 næringspartnere, interessenter og andre interessegrupper som er involvert i fôrverdikjeden. Vår primære leveranse vil være en modell av det norske fôrforsyningssystemet med oversikt over potensielle innenlandske fôringredienser, deres potensiale for industriell oppskalering og bærekraft. Dette vil gi et grunnlag for etablering av et fremtidig fôrproduksjonssystem som opererer på tvers av sektorer og inkluderer potensielt banebrytende teknologier og innovasjon de neste tiårene. Prosjektet er under etablering.

 

Prosjektdetaljer

Prosjektperiode

01/10/2021 - 20/09/2025

Prosjektnr

6628.00

Samarbeidspartnere

NIBIO, SINTEF Ocean, SINTEF Digital, BioMar, Felleskjøpet Fôrutvikling, Invertapro, Montasjen, Sitep, Folven gaard, NCE Aquatech, WoodWorks!, Felleskjøpet Agri, Norsk Landbruksrådgiving, CarCewi, Einar Wathne, Norsk Kylling, Skjetlein videregående skole, Mære landbruksskole, NHO Mat og Drikke, Bellona, Wageningen UR, Kris Kok, Aarhus Universitet

Finansiering

Norges forskningsråd

Nyheter

Insekter i dyre- og laksefôr?

Mange nordmenn sier ja til insekter i dyrefôr

Saken ble først publisert i forskning.no og i Nationen.no den 17.06.2024. Bærekraft er et sentralt mål for regjeringa,…

Les mer
Laksefôr kan bli menneskemat

Faglig snakka: Bonden som fôrprodusent til lakseoppdrett

Denne teksten gir uttrykk for skribentens personlige holdninger. Saken ble publisert i spalten Faglig snakka i Nationen den…

Les mer
Prosjektsamling SUSFEED

SusFeed prosjektsamling i Trondheim

SusFeed prosjektsamling i Trondheim Skrevet av Rita Sivertsvik 28. og 29. november ble det avholdt prosjektsamling for SusFeed-prosjektet…

Les mer
FNs bærekraftsmål

Maktkamp om bærekraft

På et overordna nivå klinger det bra med et helhetlig perspektiv for å kunne ivareta alle viktige hensyn, men…

Les mer
Collage

Mindre kjøtt er viktig for klimaet og miljøet

Professor Birger Svihus argumenterer 17. desember for kjøttproduksjon i gresslandet Norge. Jeg er enig i at vi kan spise juleribbe…

Les mer

Faglig snakka: Tilgang på fôr er også matberedskap

Bruk av nye fôringredienser kan løse denne utfordringa, men samtidig kan fôrkonkurransen med husdyra i jordbruket øke. Likevel kan…

Les mer

Publikasjoner

  • Rapport

2024

R-3/24 Forbrukerholdninger relatert til utvikling av mer bærekraftige verdikjeder for fôr

Bidragsytere:
Om resultatet

Denne rapporten er skrevet som en del av forskningsprosjektet SUSFEED, som undersøker hvordan fôrsystemet til husdyrhold og oppdrett av laks i Norge kan gjøres mer bærekraftig. I rapporten ser vi nærmere på aktuelle forbrukerholdninger knyttet til mulighetene for nye fôringredienser og økt andel av norskproduserte råvarer i husdyr- og laksefôr. Resultater basert på våre innkjøpte spørsmål i en spørreundersøkelse blant norske forbrukere indikerer relativ høy aksept for bruk av insektbasert dyre- og laksefôr. Likeledes er økt bruk av norske fôrråvarer i husdyr- og laksefôr noe som i stor grad verdsettes blant forbrukerne, mens villigheten til å betale ekstra for dette fremstår mer moderat.

Link to Cristin
  • Notat

2023

N-6/23 Holdninger til nye fôringredienser i jordbruk og norsk oppdrettsnæring, og muligheter for samarbeid på tvers av jordbruk og oppdrett. En kartlegging

Bidragsytere:

Kontakt oss

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Fyll ut skjemaet under så vil vi svare deg så fort som mulig.