Pløying av åker
Pløying av åker Foto: iStockphoto

I dag 5.12 feirer vi den internasjonale jorddagen

Jord er grunnlaget for matproduksjonen vår. Med en økende verdensbefolkning og klimaendringer er det viktig at vi tar vare på jorda vår slik at den kan produsere nok mat for framtidige generasjoner. Derfor tillegges jord vesentlig vekt i bærekraftige omstillinger av matsystemer. Ruralis bidrar på dette området med flere forskningsprosjekter som skal føre til bedre jordhelse og klimavennlig jordbruk.

  • Karbonmat er et nytt forskningsprosjekt som Ruralis leder, og som er finansiert av Forskningsrådet. Prosjektet starter opp nå i desember. Målet i Karbonmat er å utvikle bærekraftige forretningsmodeller for karbonbindende jord i norsk landbruk. Å binde mer karbon i jord ser ut til å være en svært lovende jordbearbeidingspraksis, da dette har vist seg å ha flere fordeler for jordproduktiviteten, men det er ofte kostbart for bonden.
  • CLIMATECROPPING er et internasjonalt forskningsprosjekt finansiert av EJP soil programmet som ledes av University College of Dublin. Prosjektet skal bidra med mer kunnskap om hvilken effekt ulike praksiser for jordbearbeiding har på klima, miljø og samfunn. Ruralis leder en samfunnsvitenskapelig arbeidspakke, som undersøker den sosiale aksepten for flere måter å drive jordbearbeiding i åtte europeiske land, og vil anbefale retningslinjer på tvers av landegrensene.

Videre gir jordbruk verdiskaping i økonomisk forstand ut over primærproduksjonen. Ringvirkningene er betydelige. I tillegg er det verdier i den sosiale og kulturelle betydningen fra jordbruket som også er viktige momenter ved vern av jord.

Egil Petter Stræte innleder om dette på en jordvernkonferanse i dag, arrangert av NIBIO, Jordvern Norge og Bondelaget.

https://nibio.pameldingssystem.no/nasjonal-jordvernkonferanse-5-desember#/home