Collage: Colourbox/Odd Roger K. Langørgen
Collage: Colourbox/Odd Roger K. Langørgen

Webinar: Grunnrente og fordelingsprinsipper for “den nye oljen”

28. mai kl. 10:00 - 13:15

Hvordan skal vi fordele verdiene som vil komme fra naturressurser i framtida? Hva skal vi leve av når oljen tar slutt? Kan vi lære noe om dette fra fortida?  I dette webinaret ser vi på retts- og idé- historien til prinsippet om skatt på grunnrente, vi peker på rettslige og samfunnsmessige utfordringer for overføring av slike prinsipp til nye sektorer. Webinaret er gratis og vil foregå digitalt via Microsoft Teams. 

Dagens velstand og omfattende offentlige velferdsstat er i stor grad basert på reguleringer som sikrer at verdiskapingen kommer felleskapet til gode. I en særstilling her står fordelingsregimene som er bygd opp rundt vannkraftproduksjonen og oljeproduksjonen. Bioøkonomien er en av næringene som pekes på som «den nye oljen» – altså en av næringene som skal bære bortfallet av oljeinntekter og petroleumsnæringens etterspørsel etter arbeidskraft. 

Forskningsprosjektet «Bioøkonomien som “den nye oljen”. 
Fordeling av goder fra naturressurser i framtidas velferdsstat («Bioshare») undersøker (om og) hvordan man kan bygge på erfaringene fra vannkraftproduksjonen og oljeproduksjonen for å regulere bioøkonomien, inkludert havbruk og bioprospektering. 

I dette webinaret presenterer vi funn fra Bioshare som gir innsikt i hvordan skatt på grunnrente tidligere har blitt brukt, om hvilke teoretisk grunn dette står på, og hva som er de viktigste utfordringene for framtidas ressursforvaltning. Funnene som blir presentert peker også på mulige løsningsforslag på forvaltningspolitikken knyttet til naturressursene. 

 

Bioshare – Bioøkonomien som “den nye oljen”. Fordeling av goder fra naturressurser i framtidas velferdsstat.

Finansiert av Norges forskningsråd 2019 – 2022

Her er presentasjonene fra webinaret:

20210528 01 Tilbake til grunnrentelandet EF RA

20210528 02 Kva argument har lovgivarane brukt i fordeling av grunnrenta i vasskraftsektoren (Kommer snart)

20210528 03 Den nye oljen

20210528 04 Mestad Bruk av norske varer selskap etc i petroleumsretten Bioshare 28.05.21

20210528 05 Verdifordeling i oppdrettsnæringen

Videoopptak av webinaret kan du se på vår YouTube-kanal.

 

Program

10.00 – 10.10 Velkommen og introduksjon ved prosjektleder Katrina Rønningen, Ruralis

10.10 10.35 Tilbake til grunnrentelandet. Eirik M. Fuglestad og Reidar Almås, Ruralis

10.3 11.00 Hvilke argument hadde lovgiverne for fordeling av grunnrenten i lovgivningen om vannkraftutbygging? Hvordan kan argumentene være relevante idag?  Katrine Broch Hauge, Universitetet i Oslo

11.00  11.25 Den nye oljen Jonathon Moses, NTNU, og Anne Margrethe Brigham, Ruralis

11.25 – 12.00 Lunsjpause 

12.00  12.25 Petroleumsgivningen og kravet om bruk av norske ressurserselskaper og arbeidskraft. Endra EØS-lovgivning reduserer mulighetene her. Hva innebærer det? Ola Mestad, Universitetet i Oslo

12.25 12.45 Verdifordeling i oppdrettsnæringen. Louise Billie Grønneberg-Fensbekk, Universitetet i Oslo

12.45 13.15 Spørsmål og diskusjon

Arrangementet er i samarbeid med forskningspartner Universitetet i Oslo – Nordisk institutt for sjørett (UiO) og Ruralis.