Styrets beretning

Årsberetning 2021 Stiftelsen Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning er et selvstendig forskningsinstitutt lokalisert ved NTNU på Campus Dragvoll i Trondheim og i Oslo. Ruralis har som samfunnsoppdrag å bidra til sunn samfunnsutvikling gjennom unik kunnskap om rurale og regionale forhold. Samfunnsoppdraget vårt skal nås ved at vi gjennom samfunnsvitenskapelig forskning og forskningsbasert utviklingsarbeid…

Les mer

Styrets beretning

Årsberetning 2020 Stiftelsen Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning er et selvstendig forskningsinstitutt lokalisert ved NTNU på Campus Dragvoll i Trondheim og i Oslo. Ruralis har som visjon å være den fremste nasjonale tilbyderen av kunnskap om samspillet mellom mennesker, steder, verdier og ressurser i rural- og regionsforskning. Samfunnsoppdraget vårt skal nås ved at…

Les mer

Styrets beretning

Årsberetning 2019 Stiftelsen Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning er et selvstendig forskningsinstitutt lokalisert ved NTNU på Campus Dragvoll i Trondheim og i Oslo. Ruralis har som visjon å være den fremste tilbyderen av frisk kunnskap om samspillet mellom mennesker, steder, verdier og ressurser. Samfunnsoppdraget vårt skal nås ved at vi gjennom fremragende samfunnsvitenskapelig…

Les mer

Leder – Av direktør Svein Frisvoll

I juni 2019 arrangerte Ruralis den 28. europeiske ruralsosiologikonferansen (ESRS). Temaet for konferansen var «Rural futures in a complex world» (Bygdenes fremtid i en kompleks verden). Målet med ESRS–konferansene er å skape et møtested for samfunnsvitenskapelig orienterte forskere som forsker på, eller interesserer seg for forskning om rurale spørsmål i Europa. Å arrangere konferansen i 2019 var viktig for å styrke Ruralis sin posisjon som…

Les mer