Digitale Årsmeldinger

Fra 2017 har vi valgt å publisere årsmeldingen digitalt.